Úvery a hypotéky bez dokladovania príjmu sa pomaly vytratia z ponuky bánk

Úvery a hypotéky bez dokladovania príjmu sa pomaly vytratia z ponuky bánk

Od 1.marca 2015 by mali banky implementovať odporúčania NBS, ktoré boli zverejnené 7. októbra minulého roka. Tieto odporúčania výrazne ovplyvnia poskytovanie úverov a hypoték na slovenskom trhu a mohli by utlmiť úverový boom z vlaňajška.

Významným zásahom do poskytovania úverov bude nutnosť vyžadovať dokladovanie príjmu klienta a ak je to možné, klientom deklarovanú výšku príjmu overiť z nezávislých interných alebo externých zdrojov.

Doterajšia prax bola taká, že banky boli ochotné požičať záujemcov aj bez dokladovania príjmu, no tento benefit  kompenzovali prísnejšími požiadavkami na LTV.

Vyššia hodnota zabezpečenia po novom nesmie nahradiť schopnosť klienta splácať úver

usetrenepeniazeTkz. hypotéky bez dokladovania príjmu sa poskytovali maximálne do 50 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Tým si vytvárali priestor na to, že ak klient prestane splácať, nehnuteľnosť by mohli v najhoršom prípade predať a mali by dostatočne veľkú rezervu na to, aby sa im vrátili aspoň vynaložené náklady. Po novom to už nebude možné: banka nebude môcť posúdenie schopnosti klienta splácať úver ovplyvňovať vyššou hodnotou zabezpečenia, poistením kreditného rizika ale ani predpokladom výrazného nárastu príjmov klienta.

Úvery bez doloženia príjmov boli vyhľadávané klientmi, ktorí nevedeli zdokladovať dostatočný príjem, prípadne živnostníkmi a drobnými podnikateľmi, ktorí takýmto spôsobom (založením nehnuteľnosti) získavali prostriedky na štart podnikania.

Čestné prehlásenie o príjme bude minulosťou

Po novom nebude možné požiadavku dokladovať výšku príjmu nijako nahradiť, ani doteraz obľúbeným spôsobom – čestným prehlásením o výške príjmu. Napríklad členovia rôznych profesijných komôr, ktorí mali doteraz možnosť získať vo VÚB až 250 000 € bez dokladovania príjmu o tento benefit prídu. Pri žiadostiach o úver podaných od začiatku marca 2015 (odkedy majú banky implementovať odporúčanie NBS) už bude podmienkou doloženie príjmu.

Bonita klienta sa bude testovať so sadzbou zvýšenou o dva percentuálne body

Nielenže banky budú musieť vyžadovať od klientov dokladovanie príjmu, ale bonitu klienta budú musieť vyhodnocovať s úrokom zvýšeným až o dve percentá. Ak by ste teda dnes na základe Vášho súčasného príjmu dostali úrok na hypotéke vo výške 2,2 % p.a., banka bude musieť posúdiť, či budete mať dostatočný príjem na splácanie hypotéky s úrokom 4,2 %.

Menej hypoték s viac ako 90 % financovaním banky

NBS sa tiež nepáči rastúci trend poskytovania úverov na bývanie s vyššou hodnotou podielu objemu poskytnutého úveru hodnote zabezpečenia (LTV). NBS vo svojej správe uvádza, že pri významnej časti novo poskytnutých úverov na bývanie dosahuje hodnota LTV až 100 %, čo by mohlo viesť k nerovnováhe na trhu nehnuteľností s negatívnymi dôsledkami nielen na banky, ale aj nna ich klientov či ekonomiku ako celok.

Národná banka preto o svojom odporúčaní obmedzila poskytovanie hypoték s vysokým LTV: podiel nových úverov s LTV od 90 % do 100 % by na štvrťročnej báze nemal presiahnuť NBS-kou odporúčanú percentuálnu hodnotu celkového objemu nových úverov na bývanie. Na obdobie do 30.júna 2015 má byť podiel hypoték nad 90 % z hodnoty nehnuteľnosti maximálne 25 %. V praxi to bude znamenať, že len každý štvrtý klient bude môcť dostať hypotéku s vysokým LTV (od 90 -100%), traja klienti zo štyroch nedostanú viac ako 90 % financovanie. Príslušná percentuálna hodnota hypoték nad 90 %, ktoré budú môcť banky poskytovať z celkového objemu poskytnutých úverov na bývanie sa bude postupne znižovať a od januára 2017 získa viac ako 90 % financovanie len každý desiaty klient.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia