Úžerníkom sa kleplo po prstoch: úroky s jasne definovaným stropom a zrušenie exekúcií nehnuteľností pri malých dlhoch

Úžerníkom sa kleplo po prstoch: úroky s jasne definovaným stropom a zrušenie exekúcií nehnuteľností pri malých dlhoch

Večne rozhádaných koaličných a opozičných poslancov spojil boj proti nekalým praktikám úžerníckych firiem. Situácia, kedy sa ľudia dostávali do dlhovej špirály vďaka predraženým pôžičkám sa tak začala aj keď neskoro, ale predsa len riešiť. Zavedenie prísnejších pravidiel pre poskytovanie pôžičiek zo strany nebankových subjektov by malo neopatrným občanom ušetriť kopu peňazí a v mnohých prípadoch aj strechu nad hlavou.

Výrazné zmeny v poskytovaní pôžičiek a spotrebiteľských úverov zavádza novela občianskeho zákonníka, ktorú v utorok schválil parlament. Jej cieľom je zamedziť úžerníckym praktikám pofidérnych nebankových spoločností.

Úrok bude mať svoj strop

Zákon doposiaľ číselne nedefinoval, aký úrok je považovaný za úžeru. Tá bola definovaná iba slovne – ako zneužitie tiesne, neskúsenosti, rozumovej vyspelosti, rozrušenia, dôverčivosti, ľahkomyseľnosti, finančne závislosti alebo neschopnosti plniť záväzky u druhej strany. To síce naďalej platí, no nóvum spočíva v obmedzení výšky odplaty za požičanie peňazí. Tá po novom nesmie presiahnuť dvojnásobok priemernej úrokovej sadzby za ktorú požičiavajú banky pri podobnom úvere ročne za prvý kalendárny mesiac štvrťroka predchádzajúceho uzavretiu spotrebiteľskej zmluvy.

paragrafyKonkrétnu maximálnu výšku úrokov aj s poplatkami stanoví nariadenie vlády – po jej prekročení bude odplata za požičanie peňazí označená za úžernícku a teda neplatnú. Východiskovým bodom pre stanovenie úrokového a poplatkového stropu bude teda priemerný úrok v bankách. Aj v bankových domoch sa môže výška úroku poriadne líšiť – v závislosti od toho, o aký typ úveru sa jedná. Pokiaľ by sme brali do úvahy priemer na bezúčelových spotrebných úveroch, dostali by sme sa aktuálne k hodnote 15%. Podľa novelizovaného občianskeho zákonníka by to malo pre nebankové subjekty a ich pôžičky znamenať úrokový strop vo výške 30 %.

Viaceré nebankovky však požičiavajú finančné prostriedky aj účelovo – napríklad na financovanie nehnuteľnosti, pri ktorých bude maximálny úrok určite nižší, maximálne dosiahne dvojnásobok priemeru obdobného bankového úveru (čo je dnes cca 5% ročne).

Konkrétne rozhodnutie o maximálnej výške úrokov bude známe najneskôr začiatkom leta (1.júna), kedy nadobudne účinnosť spomínaná novela Občianskeho zákonníka upravujúca pôsobenie nebankových subjektov.

Regulácia úrokov je dvojsečná zbraň

Stanovenie úrokového stropu sa u verejnosti stretlo s pozitívnymi ohlasmi, no kriticky sa naň pozerajú nielen zástupcovia nebankoviek, ale aj finanční experti. Podľa nich môže mať novela celkom opačný efekt než bol pôvodne zamýšľaný. Zásah do fungujúceho trhu s pôžičkami a stanovenie úrokových stropov môže mať za následok, že inak seriózne podnikajúce spoločnosti si zbalia kufríky a odídu z krajiny alebo zostanú, no v zmysle zákona nebudú môcť požičiavať istej skupine ľudí. To môže mať za následok, že sa táto skupina ľudí sa presunie do sivej a čiernej zóny ekonomiky, kde už žiadne pravidlá neplatia.

Finanční experti sa zhodujú na tom, že trh s pôžičkami je potrebné regulovať, no veľmi citlivo, aby nedošlo k zamedzeniu poskytovania pôžičiek ľuďom, ktorým by síce banka úver neposkytla, no stále sú schopní úver riadne splácať a ich rizikový profil nie je príliš vysoký.

Exekúcie nehnuteľností až pri dlhoch nad 2000 EUR

Stanovenie úrokového stropu nie je jedinou novinkou, ktorá podstatne zmení podmienky hry pri poskytovaní úverov. Podstatne prísnejšie sa bude pristupovať k exekúciám nehnuteľností súkromných osôb. Tie nebudú možné, pokiaľ bude dlh menší ako 2000 €. Nehnuteľnosť dlžníka v exekúcii bude možné predať len pod podmienkou, že dlžník má dlhy vyššie ako 2000 €. Navyše sa bude musieť preukázať, že dlh nie je možné vymôcť iným spôsobom. Odzvoní aj exekúciám automobilov zdravotne postihnutých a taktiež aj áut potrebných na výkon povolania.

Taktiež zablokovať sa bude dať len taký majetok dlžníka, ktorý zodpovedá výške dlhu. V minulosti sa reálne stávali prípady, keď človek dlhoval 3000 € a exekútor mu zablokoval celý účet, kde mal niekoľko násobne viac peňazí

Zo zmlúv zmiznú malé písmená

Odzvonilo drobnému písmu, ktoré začalo byť pre spotrebiteľské zmluvy charakteristické. Od júna tohto roka budú musieť byť novo uzatvorené zmluvy písané fontom Times New Roman a veľkosťou minimálne 12 bodov.

Zabudli ste na splátku? Veriteľ Vás musí upozorniť

Aj serióznemu človeku, ktorý si dáva inak veľký pozor na to, aby faktúry a dlhy platil včas, sa môže občas stať, že pod návalom iných povinností zabudne. Niektorí veritelia však takéto situácie vítali s otvorenou náručou – miesto toho, aby hneď poslali upomienku, nedali nič vedieť a vyčkávali, dokým dlžná suma nadobudne obludné rozmery vďaka úrokom z omeškania, rôznym sankciám a poplatkom. Odteraz to bude inak – pôžičková spoločnosť bude musieť upozorniť dlžníka na neuhradenie splátky, najneskôr do 15 dní od splatnosti. Neodoslanie upomienky bude tvrdo pokutované – Slovenská obchodná inšpekcia môže v takom prípade veriteľovi vyrúbiť pokutu až 70 000 €, pri závažnom nedostatku až 140 tisíc eur.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia