V druhej polovici 2015 sa má zaviesť minimálny dôchodok

V druhej polovici 2015 sa má zaviesť minimálny dôchodok

dochodkyna rukyAktualizované: Sociálna poisťovňa od 1. júla zvýšila starobné a invalidné dôchodky tým, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky – teda 30 a viac rokov dôchodkového poistenia. Minimálna výška dôchodku tak predstavuje 136 % zo sumy životného minima, pre rok 2015 je minimálny dôchodok 269,50 €. S každým ďalším odpracovaným rokom sa dôchodok zvýši o 2 %. Ak ste odpracovali 40 a viac rokov, penzia porastie o tri percentuálne body.

V závere roka prišlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny s novinkou – navrhuje zaviesť inštitút minimálneho dôchodku, ktorý doteraz neexistoval. Okrem splnenia štandardných podmienok nároku na dôchodok a dovŕšenia dôchodkového veku má byť podmienkou na priznanie minimálnej penzie 30 rokov dôchodkového poistenia.

Ak ste platili odvody aspoň 30 rokov, v budúcom roku dostanete necelých 270 €

Výška minimálnej penzie sa bude počítať ako 136 % zo životného minima, čo pre nasledovný rok predstavuje sumu 269,50 EUR. Tá sa má valorizovať každoročne, vždy k 1. januáru, podľa aktuálnej výšky životného minima.

Ak ste odpracovali viac ako 30 rokov, budete mať nárok na vyššie penzijné minimum. Suma vyplácanej min. penzie sa bude totižto zvyšovať o dva percentuálne body za každý ďalší rok dôchodkového poistenia a od 40 rokov dôch. poistenia o 3%. Kto si teda platil odvody 40 rokov, dostane najmenej 311,40 € a po 45 odpracovaných rokoch by v roku 2015 bola minimálna vyplácaná penzia vo výške 340,80 €. Pri výpočte sa však budú zohľadňovať iba tie roky dôchodkového poistenia, počas ktorých bol príjem poistenca minimálne na úrovni životného minima v danom roku.

Poistenec, ktorému bude vypočítaný základný dôchodok nižší ako minimálny, automaticky bude dostávať ten minimálny. Starobní dôchodcovia – poberatelia min. penzie tak po novom nebudú musieť žiadať úrad práce o dávku v hmotnej núdzi, ale finančné zabezpečenie bude riešiť iba jedna inštitúcia, a to Soc. poisťovňa.

Minimálne dôchodky vyplácané v budúcom roku majú byť o 10 až 23 € vyššie, ako je to v súčasnosti, keď sa vypláca dôchodok a dávka v hmotnej núdzi. Predpokladá sa, že Sociálna poisťovňa bude v nasledovnom roku vyplácať minimálne penzie 75 tisíc dôchodcom. Zavedenie inštitútu min. dôchodku bude stáť v roku 2016 až 31 mil. eur. Nové pravidlá sa budú vzťahovať nielen na starobných a predčasných starobných dôchodcov, ale aj na invalidných dôchodcov bez ohľadu na mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia