V druhej polovici 2015 sa má zaviesť minimálny dôchodok

V druhej polovici 2015 sa má zaviesť minimálny dôchodok

dochodkyna rukyAktualizované: Sociálna poisťovňa od 1. júla zvýšila starobné a invalidné dôchodky tým, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky – teda 30 a viac rokov dôchodkového poistenia. Minimálna výška dôchodku tak predstavuje 136 % zo sumy životného minima, pre rok 2015 je minimálny dôchodok 269,50 €. S každým ďalším odpracovaným rokom sa dôchodok zvýši o 2 %. Ak ste odpracovali 40 a viac rokov, penzia porastie o tri percentuálne body.

V závere roka prišlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny s novinkou – navrhuje zaviesť inštitút minimálneho dôchodku, ktorý doteraz neexistoval. Okrem splnenia štandardných podmienok nároku na dôchodok a dovŕšenia dôchodkového veku má byť podmienkou na priznanie minimálnej penzie 30 rokov dôchodkového poistenia.

Ak ste platili odvody aspoň 30 rokov, v budúcom roku dostanete necelých 270 €

Výška minimálnej penzie sa bude počítať ako 136 % zo životného minima, čo pre nasledovný rok predstavuje sumu 269,50 EUR. Tá sa má valorizovať každoročne, vždy k 1. januáru, podľa aktuálnej výšky životného minima.

Ak ste odpracovali viac ako 30 rokov, budete mať nárok na vyššie penzijné minimum. Suma vyplácanej min. penzie sa bude totižto zvyšovať o dva percentuálne body za každý ďalší rok dôchodkového poistenia a od 40 rokov dôch. poistenia o 3%. Kto si teda platil odvody 40 rokov, dostane najmenej 311,40 € a po 45 odpracovaných rokoch by v roku 2015 bola minimálna vyplácaná penzia vo výške 340,80 €. Pri výpočte sa však budú zohľadňovať iba tie roky dôchodkového poistenia, počas ktorých bol príjem poistenca minimálne na úrovni životného minima v danom roku.

Poistenec, ktorému bude vypočítaný základný dôchodok nižší ako minimálny, automaticky bude dostávať ten minimálny. Starobní dôchodcovia – poberatelia min. penzie tak po novom nebudú musieť žiadať úrad práce o dávku v hmotnej núdzi, ale finančné zabezpečenie bude riešiť iba jedna inštitúcia, a to Soc. poisťovňa.

Minimálne dôchodky vyplácané v budúcom roku majú byť o 10 až 23 € vyššie, ako je to v súčasnosti, keď sa vypláca dôchodok a dávka v hmotnej núdzi. Predpokladá sa, že Sociálna poisťovňa bude v nasledovnom roku vyplácať minimálne penzie 75 tisíc dôchodcom. Zavedenie inštitútu min. dôchodku bude stáť v roku 2016 až 31 mil. eur. Nové pravidlá sa budú vzťahovať nielen na starobných a predčasných starobných dôchodcov, ale aj na invalidných dôchodcov bez ohľadu na mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia