V ktorých bankách môžete úver predčasne splatiť bez poplatku?

V ktorých bankách môžete úver predčasne splatiť bez poplatku?

Keď príde na výber konkrétneho poskytovateľa úveru, väčšina ľudí sa rozhoduje na základe úroku. Výška úrokovej sadzby je bezpochyby jedným z najdôležitejších kritérií, ktoré ovplyvňujú cenu požičaných peňazí. Snaha o čo najlepší úrok a čo najrýchlejšie splácanie istiny tak, aby bola celková zaplatená čiastka čo najmenšia je určite správnym postupom pri výbere a splácaní pôžičky.

Predtým než podpíšete zmluvu: preštudujte si podmienky predčasného splatenia

Netreba sa však striktne držať iba výšky úroku – posvieťte si aj na podmienky jednotlivých bánk pri predčasnom splatení. Mimoriadne splátky Vám totižto dokážu ušetriť poriadny balík peňazí.

Vysvetlime si to na príklade:

Adam si požičal 15 000 € na rekonštrukciu svojho bytu so splatnosťou 7 rokov a s úrokom 11,81 % p.a. Mesačne spláca po 263,27 €. Vypočítal si, že po siedmych rokoch splácania pôžičku preplatí len na úrokoch o 7144,62 €. Po roku a pol (teda po 18 splátkach) Adam má niečo našetrené a navyše dostane mimoriadnu odmenu od zamestnávateľa, ktorú chce múdro použiť na predčasné splatenie úveru. Po návšteve banky zistí, že zostatok dlhu po 18 mesiacoch splácania predstavuje 12 734,78 €. Pokiaľ by splácal naďalej riadnymi splátkami, musel by doplatiť ešte 17 375,82 € (zvyšných 66 splátok po 263,27 €). Adam si vypočítal, že pokiaľ úver splatí predčasne zo svojich úspor a odmien, ušetrí 4641,04 €. Okrem toho, že sa predčasne zbavil dlhu a ušetril na úrokoch bola pre Adama výhodná aj skutočnosť, že jeho banka si neúčtovala poplatok za predčasné splatenie. Proste stačilo, aby písomne oznámil svoj zámer úver predčasne splatiť, počkal si na súhlas od banky, a k dohodnutému dátumu vložil mimoriadnu splátku.

Dlžníkom splácajúcim spotrebný úver, ktorí sa ho chcú skôr či neskôr predčasne zbaviť hrá do karát Zákon o spotrebiteľských úverov. Podľa tohto zákona si môže spotrebiteľ kedykoľvek uplatniť právo na úplné alebo čiastočné predčasné splatenie spotrebiteľského úveru. A nielen to.

Do 10 000 € zadarmo

Platná legislatíva umožňuje dlžníkom splatiť úver do 10 000 € bez poplatku. V praxi to znamená, že ak suma mimoriadnych splátok za posledných 12 mesiacov vrátane tej poslednej nepresahuje 10 000 €, klient žiadne poplatky neplatí. Výhodou je, že drvivá väčšina ľudí spláca úver v nižšej sume, takže poplatky pri takýchto sumách odpadajú. Možnosť predčasného splatenia alebo mimoriadnej splátky do 10 000 € sa však týka iba zmlúv podpísaných po 1.januári 2013.

Tí, ktorí splácajú úver dlhšie, majú smolu a s najväčšou pravdepodobnosťou sa poplatku nevyhnú. Pre úvery poskytnuté od 11.6.2010 (vrátane) je štandardný poplatok za predčasné splatenie 1 % z predčasne splatenej sumy ak do konca dohodnutej lehoty splatnosti zostáva viac ako jeden rok a 0,5 % ak je predčasné splatenie realizované v poslednom roku pred splatnosťou. Pre zmluvy uzatvorené zhruba do polovice roka 2010 sú náklady na skoršie zbavenie sa dlhu „najmastnejšie“. Napríklad VÚB si v takomto prípade účtuje 3 % z predčasne splatenej istiny (pre úverové zmluvy uzatvorené do 11.6.2010), Tatra banka až 4 % (pre úverové zmluvy do 29.04.2010). Niektoré banky na legislatíve týkajúcej sa predčasného splatenia úverov platnej do polovice roka 2010, prestali „ryžovať“ a štandardne si účtujú len 0,5-1 % z predčasne splatenej istiny (napr. Prima banka).

Pohľad spotrebiteľa? Chaos

Z vyššie uvedeného je jasné, že legislatíva okolo poplatkov súvisiacich s predčasným splatením sa stále mení a je tak pre bežného spotrebiteľa španielska dedina. Dobrou správou však je, že sa v spleti neustále sa meniacich poplatkov vôbec nemusíte vyznať. Stačí, ak si vyberiete takého veriteľa, ktorý poplatky neúčtuje bez ohľadu na dátum podpisu zmluvy či výšku predčasne splatenej istiny. Jednoznačne majú v tejto oblasti navrch online banky s bezpoplatkovou politikou ZUNO a mBank. Postupne však od poplatkov za predčasné splatenie upúšťajú aj kamenné banky. Neúčtujú ich ČSOB, Slovenská sporiteľňa a ČSOB.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia