Visa Electron z Unicredit Bank sa dá získať s úverovým rámcom maximálne do tisícky

Visa Electron z Unicredit Bank sa dá získať s úverovým rámcom maximálne do tisícky

V ponuke kreditných kariet UCB má svoje pevné miesto VISA Electron, ktorá patrí k základným produktom v tejto kategórii. Vydáva sa s platnosťou na tri roky s možnosťou automatického predĺženia platnosti. Poskytuje sa s pomerne nízkym úverovým rámcom od 235 EUR, maximálne však do 1000 EUR. Výška schváleného úverového rámca bude závisieť od bonity klienta (minimálne sa však požaduje mesačný príjem 280 € v čistom ). Nevýhodu v podobe nižšieho úverového rámca však vyváži nízky mesačný poplatok za vedenie karty, ktorý je iba 1,10 € mesačne.Tento produkt tak ocenia najmä tí, ktorí chcú mať vo forme kreditky istú finančnú rezervu ale ktorí nechcú mesačne veľa minúť na poplatky súvisiace s jej vedením.

V prípade, že budete kartu využívať častejšie, môžete získať späť mesačný poplatok po splnení podmienok programu pre verných. Unicredit Bank vráti poplatok za hlavnú kartu ak v danom mesiaci dosiahnete na kartovom účte objem bezhotovostných transakcií vo výške minimálne 159 €.

 Využitie

 • kartu je možné použiť na výbery hotovosti prostredníctvom bankomatov na Slovensku a v zahraničí (pozor na vysoké poplatky!) a taktiež aj na pobočkách bánk
 • bezhotovostné platby za tovar a služby na obchodných miestach prostredníctvom POS terminálov
 • dobíjanie kreditu na mobilnom telefóne a úhrada faktúr

visa electron kk UCBOkrem vyššie uvedených základných možností použitia, ktoré bežne poskytujú kreditné karty, Visa Electron z UCB poskytuje aj širokú škálu doplnkových služieb:

 • cestovné poistenie pri cestách do zahraničia na 30-60 dní, záleží od typu poistenia. Táto služba je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka cestovného poistenia Unicredit bank a poisťovne Union
 • email / sms notifikácia bez poplatku
 • možnosť zmeniť si PIN kód prostredníctvom bankomatu
 • služba Online card ktorá poskytuje prehľad o vykonaných transakciách, histórii kartového účtu, vrátane posledného výpisu z kreditnej karty a komunikáciu s bankou (prijatá a odoslaná pošta)
 • poistenie schopnosti úver splácať
 • možnosť nastavenia automatickej splátky dlžnej sumy (100 % inkaso) za malý poplatok 0,50 € / mesiac

Základné parametre a poplatky

Názov poskytovateľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Názov produktu Visa Electron
Typ karty elektronická medzinárodná kreditná platobná karta
Platnosť 3 roky s možnosťou automatickej obnovy
Úverový rámec od 235 € – 1 000 €
Maximálny celkový denný limit do výšky disponibilného úverového rámca
Maximálny denný limit pre výbery hotovosti 25% úverového limitu denne
Bezúročné obdobie 45 dní
Bezúročné obdobie platí aj pre výbery v hotovosti? áno
Úroková sadzba 17,70 % p.a.
Minimálna splátka 5% z dlžnej sumy, minimálne však 9,96 €
Poplatky
Mesačný poplatok za hlavnú kartu 1,10 € / mesiac

Poznámka: Kartu získate bez poplatku, ak v danom mesiaci dosiahnete na kartovom účte objem bezhotovostných transakcií v minimálnej výške 159 €

Mesačný poplatok za dodatkovú kartu 0,50 €
Zmena úverového limitu na žiadosť klienta 4,98 €
Zmena limitu pre výber v hotovosti 4,98 €
Zriadenie 100 % inkasa dlžnej sumy 0,50 € / mesiac
Zrušenie hlavnej a/alebo dodatkovej karty 0,00 €
Blokácia karty 0,00 €
Zmena PIN cez bankomat 2,50 €
Znovuvytlačenie PIN kódu 5,00 €
Vydanie karty po strate, poškodení alebo krádeži 10,00 €
Príplatok za expresné vydanie karty do dvoch pracovných dní 25,00 €
Ročný príplatok za IAPA kartu

(členstvo v organizácii IAPA poskytuje zľavy na ubytovanie v približne 19 tisícoch hotelových sieťach ako je napríklad Sheraton, Hilton, Holiday Inn, a podobne), ďalej zľavy v známych autopožičovniach Avis a Hertz, zľavy za prenájom priestorov v obchodných business centrách spoločnosti Regus na celom svete a prepracovaný systém ochrany batožiny na letiskách.

56,43 €
Poplatky za výber hotovosti
Poplatok za výber hotovosti z bankomatov Unicredit v SR 1% z vyberanej sumy, minimálny poplatok je 1,99 €

Poplatok za výber hotovosti z bankomatov iných bánk na Slovensku

2% z vyberanej sumy, minimálne 4,98 €
Výber hotovosti z bankomatov bánk patriacich do UniCreditGroup v zahraničí 2% minimálne 4,98 €
Poplatok za výber z bankomatov ostatných bánk v zahraničí 2% minimálne 4,98 €
Výber hotovosti prostredníctvom služby cash advance na Slovensku a v zahraničí 2% z vybranej čiastky, minimálny poplatok za jeden výber je 9,96 €
Bezhotovostný prevod z kartového účtu na zvolený účet v SR 2,20 €
Sankcie
Sankčný úrok z omeškania +5,25 % p.a. (pripočíta sa k štandardnej úrokovej sadzbe)
1.upomienka o neuhradení dlžnej sumy 3,32 €
2. upomienka 16,60 €

Podmienky

Na vydanie kreditnej karty nie je potrebné mať založený účet v Unicredit bank. Žiadosť si môže podať dospelá osoba – občan SR alebo cudzí štátny príslušník s povolením na trvalý pobyt na území Slovenska. Na získanie kreditnej karty je potrebné zdokladovať minimálny čistý mesačný príjem vo výške 280 €.

Dokladovanie

 1. Ak je žiadateľom zamestnanec príjem je potrebné zdokladovať prostredníctvom potvrdenia o výške príjmu od zamestnávateľa + výpisy z bežného účtu (za posledné tri mesiace) ak si zamestnanec necháva zasielať výplatu na účet v konkurenčnej banke. Ak zamestnanec dostáva výplatu v hotovosti musí okrem vyššie uvedeného predložiť aj výplatné pásky a ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu za posledný rok
 2. Ak je žiadateľom podnikateľ – tak sa požaduje taktiež čistý mesačný príjem v min. výške 280 €, ktorý je potrebné zdokladovať prostredníctvom daňového priznania

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia