Vkladná knižka SLSP

Vkladná knižka SLSP

slsp_lNa Slovensku patria vkladné knižky k najstaršiemu spôsobu sporenia a sú obľúbené najmä medzi skoršie narodenými. Najčastejšie túto formu zhodnocovania finančných prostriedkov využíva veková kategória 60 +.

Mať peniaze uložené na vkladnej knižke je rozhodne bezpečnejšie, ako ich mať schované niekde vo vankúši a samozrejme aj výhodnejšie. Zhodnotenie peňazí prostredníctvom VK je síce bezpečné, bez rizika, no malé.

Vďaka pomerne pestrej ponuke vkladových produktov sa dostávajú vkladné knižky čoraz viac do úzadia. Vytláčajú ich lepšie úročené sporiace účty a termínované vklady, preto neočakávajte, že tento ústupový produkt nájdete v ponuke každej banky.

Slovenská sporiteľňa, ako tradičný poskytovateľ finančných a bankových služieb však v ponuke vkladnú knižku stále má a dokonca hneď tri typy:

Vkladná knižka kapitál (ktorá spája výhody dvoch produktov: úročenie peňazí na termínovanom vklade s lepším úrokom (pri využívaní Osobného účtu až do 1,10 % p.a.), a netermínovanú časť, na ktorej má klient svoje úspory neustále k dispozícii)

Vkladná knižka SPORObonus – je určená na pravidelné kvartálne sporenie od 49 € jednorázovo alebo po častiach, pričom zvýhodnenú úrokovú sadzbu 1% získavate už po roku pravidelného sporenia

Vkladná knižka iXtra bonus – je určená na pravidelné štvrťročné sporenie pre Vaše deti s kvartálnym vkladom od 49 € so zvýhodneným úrokom 1,2 % už po roku sporenia

Vkladná knižka kapitál

V rámci tohto sporiaceho produktu môže mať klient neobmedzený počet termínovaných vkladov, na ktorých získa vyšší úrok a potom je tu ešte aj netermínovaná časť, ktorá zase klientovi umožňuje kedykoľvek si vybrať finančné prostriedky. Jednotlivé termínované vklady môžu mať rôznu dobu viazanosti, s možnosťou automatickej obnovy viazanosti. Pri splatnosti si môže klient znížiť alebo zvýšiť sumu na termínovanom vklade. Slovenská sporiteľňa garantuje výšku úrokovej sadzby vkladu počas celej doby viazanosti. O uložené úspory sa nemusíte báť, nakoľko sú chránené Fondom na ochranu vkladom podľa zákonne stanovených podmienok.

Parametre

Názov produktu Vkladná knižka kapitál
Minimálny vklad na zriadenie vkladnej knižky
  • 7,00 € pri netermínovanej časti
  • 500 € pri zriadení termínovaného vkladu
Doba viazanosti pri termínovanej časti vkladu 1, 3, 6, 12, 24 alebo 36 mesiacov
Nutnosť viesť v banke bežný účet nie
Možnosť automatickej obnovy vkladu v deň splatnosti áno
Poplatky
Poplatok za zriadenie 0,00 €
Poplatok za vedenie 0 € / mesiac
Zrušenie VK a umorenie
  • za zrušenie: 6,65 €
  • za umorenie: 2% z umorovacieho vkladu, min. 6,65 € max. 33 €
Úroky
Pripisovanie úrokov
  • termínovaná časť: na konci viazanosti
  • netermínovaná časť: k 31.12.
Úrok pri netermínovanej časti 0,01% p.a.
Úrok pri termínovanej časti v mene EUR uvedené v tabuľke nižšie

Úročenie termínovaných vkladov na Vkladnej knižke kapitál

Mena

pri vklade od

ÚROKOVÉ SADZBY v % p. a.

1 m.

3 m.

6 m

12 m.

24 m.

36 m.

EUR

500,00 €

0,10

0,15

0,2

0,75 1
0,25

0,85 1
0,35

0,90 1
0,40

EUR

30 000,00 €

0,3

0,35

0,4

0,95 1
0,45

1,05 1
0,55

1,10 1
0,60

1. Tieto sadzby platia po splnení podmienok programu Výhodný súčet (teda pri zasielaní príjmu na Osobný účet vedený v SLSP)

Sporiaca vkladná knižka

Sporiaca vkladná knižka prináša zaujímavé zhodnotenie vkladu už po roku sporenia (takzvaná zvýhodnená sadzba). Tento produkt je možné zriadiť formou SPORObonus (pre dospelých) a iXtra bonus pre deti.

Parametre vkladnej knižky SPORObonus a iXtra bonus pre deti

Produkt Vkladná knižka SPORbonus a iXtra bonus
Minimálny vklad 7,00 €
Minimálny kvartálny vklad 49,00 € (kvartálny vklad je možné vložiť jednorázovo alebo po častiach)
Cyklus sporenia 1 bežný rok
Nutnosť založiť si v banke účet nie
Úroky 0,50% (základný úrok)
Kapitalizácia úrokov áno
Pripisovanie úrokov na konci každého cyklu sporenia (1 bežný rok, nie kalendárny)
Poplatky
Zriadenie 0,00 €
Zrušenie 6,65 €
Umorenie vkladnej knižky 2 % z umor. vkladu, minimálny poplatok 6,65 €, maximálny 33 €

Úroky pri sporiacej vkladnej knižke

Mena

Úrok
v % p. a.

Základná Zvýhodnená Znížená
SPORObonus 0,5 1 0,01
iXtra bonus, Xtra bonus 0,5 1,2 0,01

 

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia