Vkladové účty s výpovednou lehotou - Sberbank Slovensko a.s.

Vkladové účty s výpovednou lehotou - Sberbank Slovensko a.s.

Máte istý peňažný obnos, ktorý neplánujete najbližších niekoľko dní až mesiacov minúť? Jednu z možností, ako bezpečne uložiť svoje voľné finančné prostriedky ponúka aj Sberbank Slovensko prostredníctvom vkladových účtov s výpovednou lehotou.

Na rozdiel od väčšiny tradičných bánk na tuzemskom trhu, ktoré majú v produktovom portfóliu najmä sporiace účty bez viazanosti, Sberbank má v ponuke iba produkty s výpovednou lehotou (7 alebo 14 dní, 32 dní alebo 3 mesiace).

Znamená to toľko, že pred plánovaným výberom musíte banke oznámiť presnú sumu a dátum plánovaného výberu a to minimálne dohodnutý počet dní/mesiacov vopred. Výpovedná lehota musí byť dodržaná, v opačnom prípade budete platiť poplatok za jej nedodržanie (viď tabuľka nižšie).sberbank_logo2

Výhodou je možnosť finančné prostriedky kedykoľvek privkladať v akejkoľvek výške a to buď vkladom v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom. Pri všetkých viazanostiach je zriadenie a vedenie vkladového účtu bez poplatkov.

Parametre

Názov banky Sberbank Slovensko a.s.
Názov produktu Vkladové účty s výpovednou lehotou
Povinnosť viesť v banke bežný účet nie
Kapitalizácia úrokov áno
Výpovedná lehota 7-14 dní 32 dní 3 mesiace
Úroková sadzba pre osobné účty v EUR 0,10 % p.a. 1,50 % p.a. 1,30 % p.a.
Garantovaná úroková sadzba? nie áno, do 30.09.2014. áno, do 31.12.2014.

(po tomto období sa pravidelne polročne stanoví úroková sadzba s fixáciou na 6 mesiacov )

Minimálny vklad 330,00 € 330,00 € 1 000,00 €
Lehota na výber   začína plynúť nasledujúci deň po skončení výpovednej lehoty a trvá 7 kalendárnych dní. Po uplynutí tejto lehoty bude vklad opäť predĺžený a viazaný na ďalších 32 dní. Vypovedať sa dá celý vklad alebo iba časť začína plynúť nasledujúci deň po skončení výpovednej lehoty a trvá 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty bude vklad opäť viazaný VL 3 mesiace. Vypovedať možno celý vklad alebo len jeho časť
Poplatky  
Zriadenie 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Vedenie 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zrušenie 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Poplatok za transakciu a výpis 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Poplatok za nedodržanie zmluvne dohodnutej výpovednej lehoty predčasný výber nie je možný 0,50 % z vyberanej sumy 0,50 % z vyberanej sumy

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia