Vraciame prvý groš: ako pomôcť rodičom?

Vraciame prvý groš: ako pomôcť rodičom?

V normálne fungujúcich rodinách je samozrejmé, že sa rodičia starajú o svoje deti. Zabezpečujú kvalitnú výživu, šatia ich, platia im školné, starajú sa o ich rozvoj a voľnočasové aktivity. Obetaví rodičia si neraz odtŕhajú od úst a šetria na sebe, len aby viac dopriali svojim potomkom. Všemožne sa snažia svojim deťúrencom uľahčiť štart do života a tak zriaďujú rôzne sporenia, podaktorí sa dokonca neváhajú zadĺžiť, aby mohli kúpiť svojmu dieťaťu štartovací byt. Čo ale pomoc dospelých detí voči starnúcim rodičom? Napríklad aby sa im lepšie žilo na dôchodku, alebo keď nemajú peňazí nazvyš?

Vzhľadom k aktuálnej situácii na trhu práce, kedy sa zamestnávatelia len veľmi neochotne dávajú pracovné príležitosti ľuďom starším ako 50 rokov, sa dá predpokladať, že na finančnú pomoc bude odkázaných stále viac starnúcich rodičov.

Určite poznáte príbeh o troch grošoch – studniar zarába tri groše. Prvý vracia svojmu otcovi, druhý požičiava synovi a z tretieho sám žije. Ako teda vrátiť prvý groš efektívne a citlivo?

Najlepšie je nečakať dokým finančné problémy nastanú, ale im predchádzať.

Nečakajte, dokým bude zle

starsi parIdeálnym spôsobom ako pomôcť mame a otcovi je prispievať im na doplnkové dôchodkové sporenie – ľubovoľnou sumou, ktorá nezruinuje Váš rozpočet. Finančné prostriedky bude vybraná DDS investovať za účelom zhodnotenia prostredníctvom dôchodkových fondov. Nasporená suma bude závisieť od objemu vložených finančných prostriedkov počas celého obdobia sporenia a od miery zhodnotenia.

Celá suma príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie nemusí byť len na Vašich pleciach, ale môže sa „vyskladať“: niečo dáte Vy, niečo možno súrodenci, časť si môže odložiť samotný rodič zo svojho platu a niečo možno obetuje zamestnávateľ (za daňovo výhodných podmienok).

Možno si výdavok pár desiatok eur mesačne ani nevšimnete a Vašej matke či otcovi to uľahčí život. Výhodou je, že do istej sumy (180 € za rok) sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III pilier) nezdaniteľnou časťou základu dane (podmienkou je uzavretie zmluvy od 1.1.2014 alebo zrušenie starého dávkového plánu, pokiaľ bola zmluva uzavretá pred 1.1.2014)

Podľa nových pravidiel (od 1.1.2014) nárok na vyplatenie doplnkového starobného dôchodku vzniká po dovŕšení 62 roku veku alebo ak vznikne nárok na starobný dôchodok či predčasný starobný dôchodok.

Keď už je zle…

Pokiaľ majú Vaši rodičia slabý dôchodok alebo jeden z nich prišiel o prácu, prispievať im môžete aj priamo na účet alebo môžete zriadiť sporenie, kde sa budú peniaze zhodnocovať lepším úrokom ako na bežnom účte a zároveň budú kedykoľvek k dispozícii. Ak pochádzate z viacerých súrodencov a dohodnete sa, že prispievať budete všetci, finančná záťaž sa rozloží a rodičom tým veľmi pomôžete.

Zabúdať by ste nemali ani na praktické veci: čo takto raz za týždeň spraviť väčší nákup potravín, zabezpečiť pohodlný matrac alebo kúpiť napríklad bezbariérový sprchový kút ? Takáto praktická pomoc v podobe kúpy nového elektrospotrebiča, potravín či nahradenie starého nábytku novým môže byť vhodnou a citlivou alternatívou v prípade, že Vaši rodičia sú príliš hrdí na to, aby od Vás prijali peniaze. Požiadanie o pomoc nie je asi nikomu príjemné, preto je vhodné potreby rodičov nenápadne vyzvedieť. Ľahšie pristúpia na finančnú injekciu, ak sa na to priamo spýtate, ako keby Vás o to mali požiadať.

Nestaráte sa dobrovoľne? Môžete skončiť na súde

Finančná výpomoc rodičom nie je len prejavom starostlivosti a vďaky za to, čo pre nás dlhé roky robili, je to aj naša povinnosť, daná zákonom. V momente, keď sa dokážete o seba sami postarať a rodič Vašu pomoc potrebuje, vyživovacia povinnosť prechádza na Vás. Jedná sa o prípady, keď matka alebo otec (nemusia žiť spolu, posudzujú sa osobitne) nemajú dostatočný zdroj príjmu, z ktorého by mohli uspokojovať svoje potreby: nemajú príjem z práce, nevznikol im nárok na dôchodok alebo dôchodok je taký nízky, že nepostačuje na dôstojné živobytie. Zákon nehovorí len o finančnej starostlivosti, ale za plnenie vyživovacej povinnosti sa považuje aj osobná starostlivosť (napríklad ak je jeden z rodičov imobilný a potrebuje zvýšenú osobnú starostlivosť).

Podľa zákona sa o túto povinnosť delíme so súrodencami, každý prispieva podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov vo vzťahu k ostatným súrodencom. Pokiaľ si dieťa neplní vyživovaciu povinnosť voči rodičom dobrovoľne, rodič si ju môže vymáhať súdnou cestou. Vyživovacia povinnosť detí voči rodičom je subsidiárna vo vzťahu k vyživovacej povinnosti ktorú majú medzi sebou manželia. Primárne sa majú o seba starať manželia navzájom, na deti prechádza VP v prípade, že nie je zabezpečená VP medzi manželmi či poskytnutie príspevku na výživu rozvedenému manželovi. Rozsah vyživovacej povinnosti je daný kritériom primeranej výživy, pričom sa nemyslí len výživa ako taká, ale aj napríklad primerané bývanie či kultúrne potreby…

Existujú však výnimky, pri ktorých súd nenariadi priznanie výživného. To totižto nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Jedná sa najmä o prípady kedy si rodič sám neplnil vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu, ak zanedbával svoje rodičovské povinnosti alebo ak deti týral.

Dobrou správou ale je, že väčšina ľudí sa o svojich rodičov stará dobrovoľne, bez toho, aby vzniknutú situáciu riešil súd.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia