VÚB banka

VÚB banka

VÚB banka, člen skupiny Intesa Sanpaolo patrí medzi najvýznamnejšie slovenské banky. Dôkazom toho je aj množstvo domácich a medzinárodných ocenení. Podľa časopisu Trend je VÚB banka tri krát po sebe najlepšou bankou roka. Finančný časopis Global Finance ohodnotil Všeobecnú úverovú banku ako najbezpečnejšiu banku v regióne strednej a východnej Európy, nehovoriac a množstve ocenení, ktoré VÚB banka každoročne získava na súťaži finančných produktov Zlatá minca. V poslednom ročníku sa stala v tejto súťaži najúspešnejšou bankou s troma zlatými mincami. V kategórii debetné karty zvíťazila vďaka platobnej karte Maestro Dobrý Anjel, ktorá určité percento z každej bezhotovostnej platby prispieva na účet charitatívnej organizácie Dobrý Anjel, v kategórii úvery na bývanie sa stala jasným víťazom so svojou mimoriadne úspešnou Flexihypotékou a do tretice získala zlatú medailu so svojim VÚB profi úverom v kategórii podnikateľské úvery.

Okrem troch zlatých mincí sa VÚB teší titulu „Najústretovejšia banka“, ktorý získala v hlasovaní verejnosti.

vub banka logoHlavným akcionárom VÚB s podielom až 96,76% na základnom imaní spoločnosti je talianska banková skupina Intesa Sanpaolo, ktorá je vedúcou bankou v Taliansku a ktorá patrí medzi leadrov v oblasti poskytovania finančných a bankových služieb firmám aj domácnostiam v Európe. Vďaka členstvu v tejto európskej významnej finančnej skupine a jej know how, ktoré premieta do neustáleho skvalitňovania služieb sa VÚB banke dobre darí, o čom svedčia aj trhové podiely:

Aktíva spolu

18,8%

Vklady od klientov

18,0%

Úvery poskytnuté klientom

19,0%

Úvery na nehnuteľnosti (nezahŕňajú stavebné úvery)

25,7%

Hypotéky

46,8%

Pobočková sieť

20,5%

Platobné karty

29,3%

Bankomaty

22,9%

EFT POS terminály

21,2%

Ako vidieť z vyššie uvedeného prehľadu, banke sa obzvlášť darí najmä v poskytovaní hypotekárnych úverov – takzvaných Flexihypoték, ktoré sú zaujímavé jednak priaznivými úrokovými sadzbami a najmä svojou flexibilitou a prispôsobivosťou. S Flexihypotékou môžete úver kedykoľvek čiastočne alebo úplne predčasne splatiť, tiež môžete požiadať o odklad splátok alebo o zníženie mesačnej splátky predĺžením splatnosti. VÚB banka okrem úverových produktov a iných bankových služieb poskytuje prostredníctvom svojich dcérskych spoločností široké spektrum finančných služieb – od leasingu (VÚB leasing), faktoringu (VÚB faktoring), cez dôchodkové fondy a starobné dôchodkové sporenie (VÚB Generali) až po poskytovanie spotrebiteľských úverov nebankovým spôsobom (spoločnosť Consumer Finance Holding).

Kontaktné údaje

Adresa sídla Všeobecná úverová banka

Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25

Telefón 02/5055 1111
Fax 02/5556 6656
Info linka – služba KONTAKT

 

0850 123 000 (v rámci SR)

+421 2 4855 5970 (pre hovory zo zahraničia)

Email kontakt@vub.sk
Web stránka www.vub.sk
Kód banky 0200
Označenie – znakový kód SUBA
SWIFT kód SUBASKBX

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia