VÚB leasing

VÚB leasing

Spoločnosť VÚB leasing je čo sa týka veku, najstaršou leasingovou spoločnosťou, ktorá vznikla na slovenskom trhu. História sa datuje do začiatku 90-tych rokov, kedy bola založená firma B.O.F. Leasing s.r.o. Táto ako prvá na slovenskom trhu začala poskytovať služby finančného leasingu. V nasledovných rokoch došlo k transformácii na akciovú spoločnosť a neskôr k akvizíciám viacerých menších dcérskych spoločností pod hlavičkou B.O.F., a.s. Koncom roka 2007, po úspešnej akvizícii niekoľkých firiem došlo k začleneniu pod skupinu VÚB. O rok neskôr došlo k výrazným zmenám, najmä k zmene obchodného mena na VÚB leasing a.s k zmene loga a k celkovému rebrandingu spoločnosti. V súčasnosti je VÚB banka 100 % akcionárom VÚB leasingu.

Keďže sa jedná o spoločnosť s najdlhšou históriou, nikoho neprekvapí, že je zakladajúcim členom Asociácie lízingových spoločností Slovenskej republiky, čo je zárukou dodržiavania etických princípov. Okrem toho firma si zakladá na otvorenosti a čestnosti pri rokovaní s obchodnými partnermi. V portfóliu VÚB leasingu sa nachádzajú 3 základné okruhy služieb: účelové úvery, produkty finančného a operatívneho leasingu. Finančný leasing patrí medzi dlhodobé zmluvné vzťahy, v ktorom firma prenajíma predmet leasingu klientovi (nájomcovi) za odmenu. (ktorá je zahrnutá v jednotlivých splátkach).

VUB leasing logo Zmluva o prenájme zahŕňa ustanovenie o prechode vlastníctva predmetu lízingu po skončení prenájmu na klienta. Pri operatívnom leasingu si klient sám môže stanoviť dobu nájmu. Tá je väčšinou stanovená na krátke obdobie od 1-4 rokov. Na rozdiel od finančného, pri operatívnom zostáva predmet lízingu po uplynutí doby nájmu vo vlastníctve leasingovej spoločnosti. Klient tak v tomto prípade nespláca celú hodnotu predmetu, ale len tú časť ktorá prestavuje ekonomické opotrebenie. Operatívny leasing je vhodný najmä pre väčšie spoločnosti, ktoré si chcú daný predmet iba na určitý čas prenajať, nemať s ním žiadne starosti a po ukončení stanovenej lehoty ho vymenia za nový. VÚB leasing poskytuje produkty operatívneho lízingu v dvoch kategóriách, lacnejšej bez služieb a so službami (takzvaný Fleet Management). Okrem auta si tak môže firma do financovania zahrnúť kompletné služby spojené so správou vozového parku – pohonné hmoty, servis, prezúvanie pneumatík a ich uskladnenie, kontroly, diaľničné známky, komplexné poistenie (povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie) nonstop hotline, náhradné vozidlo v prípade poruchy a mnohé ďalšie služby.

Čo sa týka jednotlivých komodít, VÚB leasing je úspešný najmä v segmente strojov a technológií,a vozidiel nad 3,5 tony. Firma tiež veľmi úspešne poskytuje financovanie osobných automobilov, a v poslednej dobe sa jej výrazne darí aj v segmente financovania nehnuteľností (najmä lízing existujúcich budov v sektore supermarketov, hypermarketov a iných maloobchodných predajní).

V minulom roku dosiahol VÚB Leasing zisk 620 000 €, čo predstavuje výrazný nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu, kedy spoločnosť skončila v červených číslach. V minulom roku sa spoločnosti VÚB leasing podarilo zvýšiť výnosy o vyše päť percent na 18,79 mil. EUR a zároveň znížiť náklady o 3,2 % na 18,41 €. Objem novo uzatvorených obchodov presiahol úctyhodných 157,81 mil. EUR, čo znamená 3,2 percentný medziročný nárast.

Základné informácie a kontakt

Adresa Mlynské nivy 1, P.O. Box 5, 820 05 Bratislava 25Centrála: CBC, Karadžičova 8, 18. poschodie
Bratislava
Telefonický kontakt +421(2)4855 3611
Email info@vubleasing.sk
Web www.vubleasing.sk

 

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia