Výhodné pôžičky prostredníctvom Triangel karty

Výhodné pôžičky prostredníctvom Triangel karty

Značku Triangel netreba slovenským spotrebiteľom dlho predstavovať – jedná sa o mimoriadne úspešný projekt katalógového a internetového predaja na splátky, ktorý funguje už od roku 1996 (v tom čase prevádzkovaný firmou TatraCredit a.s.) V dnešnej dobe je Triangel súčasťou skupiny Consumer Finance Holding, ktorú vlastní VÚB banka.

Odmena za vernosť a dobrú platobnú disciplínu

Triangel odmeňuje svojich verných a spoľahlivých klientov formou výhodných pôžičiek prostredníctvom kreditných kariet, ktoré umožňujú ich držiteľom okamžitý prístup k finančným prostriedkom, ktoré je možné využívať až 45 dní bezúročne. Pokiaľ bude teda dlh na kreditnej karte splatený do 45 dní, tak môžete používať požičané finančné prostriedky bez úroku. Na druhej strane, pokiaľ nedôjde k splateniu dlhu do konca bezúročného obdobia, dlžná suma sa bude úročiť pomerne vysokým úrokom až 22,80 % ročne (respektíve 1,90% mesačne).

Ak však viete, ako s kreditkou narábať, môžete si prostredníctvom jednej z Triangel kariet požičať celkom výhodne. Navyše poplatok za vedenie účtu sa platí iba v prípade, že došlo k čerpaniu finančných prostriedkov. Táto skutočnosť spolu s dlhým bezúročným obdobím a štedrým úverovým limitom do 5100 € robí kartu Triangel ideálnou finančnou rezervou pre prípad neočakávaných výdavkov.

Triangel schvaľuje kreditné karty vždy po individuálnom posúdení doterajšej platobnej disciplíny každého klienta. Podmienkou však je, aby klient aspoň raz uskutočnil nákup na splátky prostredníctvom tejto spoločnosti a aby boli splátky riadne a včas splácané.

Na čo ich môžete použiť?

  • na platby za tovar a služby u obchodníkov na Slovensku a v zahraničí
  • na nákupy prostredníctvom internetu
  • výber hotovosti z bankomatov

Pôžičková karta

pozickova-karta-triangelPredstavuje spôsob, ako mať peniaze „v zálohe“ kedykoľvek to budete potrebovať. Jedná sa o kreditnú kartu platformy MasterCard Unembossed, ktorá je vydávaná Všeobecnou úverovou bankou v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding. Účet vedený v VÚB banke nie je podmienkou vydania karty.

Parametre

Názov Pôžičková karta Triangel
Typ MasterCard Unembossed
Limity
Úverový limit 100 -5100 €
Denný limit pre výber hotovosti z bankomatu do 1/10 zo schváleného úverového rámca
Úrok
Úroková sadzba 1,9 % p.m (22,80 % p.a.)
Bezúročné obdobie 45 dní
Poplatky
Poplatok za poskytnutie 0,00 €
Zrušenie karty 6,64 €
Správa kartového účtu 0,65 € (tento poplatok je účtovaný len v prípade, že na kartovom účte bol zaznamenaný v danom mesiaci dlžný zostatok alebo pohyb, to znamená, že tento poplatok nebudete platiť ak kartu v danom kalendárnom mesiaci nepoužijete)
Platby kartou u obchodníkov 0,00 €
Výber hotovosti z bankomatu v SR a v krajinách eurozóny 1,66 €
Výber hotovosti z bankomatov v zahraničí (mimo krajín eurozóny) 2 % z transakcie, min. 6,64 €
Bezhotovostný prevod 0,66 €

Splátková karta 

splatkova-kartaOkrem štedrého úverového limitu splátková karta ponúka 0% úrok na 10 mesiacov na Váš prvý nákup zaplatený touto kartou. Stačí, ak Váš prvý nákup uskutočníte vo výške nad 150 € (pri úverovom limite 450 €) alebo nad 300 € (pri úverovom limite 900 €).

Názov Splátková karta Triangel
Typ MasterCard Unembossed
Limity
Úverový limit 100 -5100 €
Denný limit pre výber hotovosti z bankomatu do 1/3 zo schváleného úverového rámca
Úrok
Úroková sadzba 1,9 % p.m (22,80 % p.a.)
Priemerná RPMN pri spotrebiteľských úveroch z kreditných kariet 26,70 % p.a.
Bezúročné obdobie 45 dní
Poplatky
Poplatok za poskytnutie 0,00 €
Zrušenie karty 6,64 €
Správa kartového účtu 1,30 € (tento poplatok je účtovaný len v prípade, že na kartovom účte bol zaznamenaný v danom mesiaci dlžný zostatok alebo pohyb)
Platby kartou u obchodníkov 0,00 €
Výber hotovosti z bankomatu na Slovensku a v krajinách eurozóny 1,63 €
Výber hotovosti z bankomatov v zahraničí (mimo krajín eurozóny) 2 % z transakcie, min. 6,64 €
Bezhotovostný prevod 0,66 €

Bankomatka Triangel

bankomatka-triangelJe určená pre takých klientov, ktorí často potrebujú vyberať hotovosť z bankomatov. Karta umožňuje výber hotovosti z bankomatov Všeobecnej úverovej banky bez poplatku. Možnosť vybrať za jeden deň celý úverový limit z bankomatu.

Názov Bankomatka
Typ MasterCard Unembossed
Limity
Úverový limit 100 -5100 €
Denný limit pre výber hotovosti z bankomatu do 100% zo schváleného úverového rámca
Úrok
Úroková sadzba 1,9 % p.m (22,80 % p.a.)
Bezúročné obdobie 45 dní
Poplatky
Poplatok za poskytnutie 0,00 €
Zrušenie karty 6,64 €
Správa kartového účtu 0,65 € (platí sa len vtedy, ak bol na karte v danom mesiaci zanamenaný pohyb alebo dlžná suma)
Platby kartou u obchodníkov 0,00 €
Výber hotovosti z bankomatu v SR a v krajinách eurozóny 0€ z bankomatov VUB, z bankomatov ostatných bánk 1,66 €
Výber hotovosti v zahraničí mimo krajín eurozóny 2 % z transakcie, min. 6,64 €
Bezhotovostný prevod 0,66 €

 

Pôžičková karta Triangel Premium

triangel-premiumJe určená pre verných zákazníkov s vynikajúcou platobnou disciplínou. Držitelia karty Premium môžu vyberať hotovosť z bankomatov VUB banky bez poplatku až do polovice schváleného úverového rámca.

Názov Pôžičková karta Premium
Typ MasterCard Unembossed
Limity
Úverový limit 100 -5100 €
Denný limit pre výber hotovosti z bankomatu do 50% zo schváleného úverového rámca
Úrok
Úroková sadzba 1,98 % p.m (23,76 % p.a.)
Bezúročné obdobie 45 dní
Poplatky
Poplatok za poskytnutie 0,00 €
Poplatok za zrušenie karty 6,64 €
Správa kartového účtu 0,65 € (platí sa len vtedy, ak bol na karte v danom mesiaci zanamenaný pohyb alebo dlžná suma)
Platby kartou u obchodníkov 0,00 €
Výber hotovosti z bankomatu v SR a v krajinách eurozóny 0€ z bankomatov VUB, z bankomatov ostatných bánk na Slovensku 1,66 €
Výber hotovosti v zahraničí mimo krajín eurozóny 2 % z transakcie, min. 6,64 €
Bezhotovostný prevod 0,66 €

Na čo si dať pozor?

Spoločnosť Consumer Finance Holding si bude pri oneskorení so splátkou účtovať sankčnú úrokovú sadzbu v zmysle nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z. a okrem toho aj administratívny poplatok za správu rizikovej pohľadávky, ktorý sa stanoví pre všetky typy kariet nasledovne:

Výška dlžného zostatku Mesačný poplatok (bude sa účtovať až do úplného vyrovnania dlžnej sumy)
do 331,98 € 6,64 €
od 331,99 – 663,92 € 16,60 €
od 663,93 do 995,86 € 24,90 €
od 995,87 € 33,19 €

V prípade, že dôjde k postúpeniu pohľadávky na vymáhanie treťou stranou, tak okrem štandardného úroku, úroku z omeškania a poplatku za rizikovú pohľadávku budete musieť zaplatiť aj poplatok za postúpenie pohľadávky na vymáhanie vo výške 33,19 €

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia