Výška štátnej prémie na stavebné sporenie sa v roku 2014 mení

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie sa v roku 2014 mení

Stavebné sporenie predstavuje výhodný spôsob sporenia, ktoré štát podporuje štátnou prémiou, ktorá navyše nepodlieha dani z príjmov. V roku 2014 však bude stavebné sporenie o niečo menej atraktívne, nakoľko na získanie štátnej prémie bude potrebné nasporiť väčšiu sumu. Podmienky na jej získanie sú prísnejšie, čo pocítia najmä drobní stavební sporitelia.

Kým v roku 2013 sa výška štátnej prémie vypočítala ako 11,5 % z ročných vkladov, v roku 2014 sa štátna prémia znižuje o tri percentuálne body na úroveň 8,5 % z ročného vkladu. Výška maximálnej prémie zostáva nezmenená, v sume 66,39 €. O nových podmienkach rozhodlo Ministerstvo financií SR Opatrením o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2014 zo 4. Septembra 2013.

V praxi to bude znamenať, že na získanie maximálnej prémie budete musieť na účet stavebného sporenia vložiť vyššiu sumu až o 203,76 € viac ako v roku 2013 – celkom až 781,06 €. V roku 2013 stačilo na jej získanie iba 577,30 €.

Pokiaľ sporíte pravidelne, každý mesiac, v roku 2014 budete musieť pravidelne vkladať sumu až 65,09 €.

Len polovica sporiteľov získava maximálnu štátnu prémiu

„Typický stavebný sporiteľ“ je človek so stredným, respektíve nízkym príjmom. Preto aj priemerné mesačné vklady sú dosť nízke – pohybujú sa na úrovni 40-50 € mesačne. Ako informoval Radovan Slobodník z PSS, iba polovici sporiteľov sa podarí každoročne získať max. ŠP, druhá polovica získa prémiu adekvátnu výške ročného vkladu.

Sporiť môžete aj nepravidelne

statna premia 2014Na získanie prémie nie je však potrebné vkladať finančné prostriedky pravidelne, každý mesiac, peniaze môžete vkladať kedykoľvek počas roka v akýchkoľvek sumách, aj jednorázovo na konci roka.

Stavebné sporenie sa používa najmä na financovanie potrieb súvisiacich s bývaním. Je postavené na myšlienke, že sporiteľ si najskôr určí akú sumu bude potrebovať investovať do bývania – tkz. cieľovú sumu. Časť z cieľovej sumy si nasporí sám a po splnení istých podmienok (ako je doba sporenia, nasporenie požadovanej sumy vyjadrenej ako % z cieľovej sumy, získanie hodnotiaceho čísla) získa nárok na výhodný stavebný úver.

Ak je Vaším cieľom získanie výhodného stavebného úveru, tak sa oplatí sporiť pravidelne, nakoľko pravidelným sporením rýchlejšie splníte podmienky na čerpanie úveru.

Stavebné sporenie však nemusí byť nevyhnutne použité na investície súvisiace s bývaním. Po šiestich rokoch sporenia si môžete svoje úspory vrátane pripísaných prémií a zarobených úrokov vybrať a použiť ich na čokoľvek.

Štátna prémia 2014 v kocke a porovnanie s predchádzajúcim obdobím

Rok 2014

Rok 2013

maximálna výška štátnej prémie

66,39 €

66,39 €

výška štátnej prémie

8,5 % z ročného vkladu

11,5 % z ročného vkladu

Optimálny ročný vklad na získanie štátnej prémie

781,06 €

577,30 €

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia