Výsledky testovania finančnej gramotnosti na slovenských školách dopadli katastrofálne

Výsledky testovania finančnej gramotnosti na slovenských školách dopadli katastrofálne

Konečne sú známe výsledky testov finančnej gramotnosti medzinárodnej štúdie PISA 2012, do ktorých sa zapojilo 18 krajín, z toho 15 krajín OECD (Austrália, Belgicko, Česká republika, Estónsko, Francúzsko, Izrael, Taliansko, Nový Zéland, Poľsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, USA) a 5 partnerských krajín (Kolumbia, Chorvátsko, Lotyšsko, Rusko a Čína).

Prieskum nedopadol pre Slovensko ružovo: ocitli sme sa na chvoste rebríčka

Nelichotivý výsledok slovenských žiakov – tretie miesto od konca signalizuje, že je obrovský priestor na zlepšovanie. Horšie skóre finančnej gramotnosti má už len Taliansko a Kolumbia. Podľa štúdie najlepšie rozumejú financiám Číňania. Prieskum sa realizoval celosvetovo na vzorke takmer 29 000 mladých 15-ročných teenegerov, z toho 1059 žiakov všetkých typov škôl bolo testovaných na Slovensku.

peniaze v hotovostiNeznalosť žargóna finančníkov pripravuje o peniaze. Každoročne…

Znalosti z oblasti financií sú pre život mimoriadne dôležité, veď na základe nich sa potom robia finančné plány a rozhodnutia. Nerozumieť, ako fungujú úroky pri pôžičkách a hypotékach v mnohých prípadoch znamená uzatvorenie nevýhodnej zmluvy, pričom záväzky z nej vyplývajúce je potrebné plniť niekoľko rokov, často aj desaťročí. Neznalosť žargóna finančníkov a nečítanie pasáží zmlúv písaných drobným písmom ľudí pripravuje o stovky eur ročne.

Teóriu máme „nabiflenú“, horšie je to s aplikáciou v praxi

Nejeden mladý človek vie pohotovo vybľabotať definíciu úroku a ich delenie, no keď príde reč na splácanie hypoték, už si s výpočtom úrokov nevie rady. Inými slovami: problémom je využitie získaných vedomostí v praxi. Medzinárodný prieskum sa preto zameral na posúdenie schopností mladých ľudí preukázať a aplikovať získané vedomosti v praxi, nemenej dôležitým aspektom bolo medzinárodné porovnanie získaných výsledkov. Otázky z testov boli zamerané na nasledovné okruhy:

  • vedomosti z oblasti finančných transakcií (skúmala sa schopnosť používať platobnú kartu alebo internet banking),

  • plánovanie a správa financií (schopnosť plánovať finančný rozpočet a manažovať výdavky počas istého časového úseku)

  • znalosti finančného prostredia (testovala sa úroveň vedomostí v oblasti spotrebiteľských práv, pochopenie vplyvu spoločenských zmien na financie – napr. inflácia),

  • vzťah rizika a výnosu (pochopenie finančných rizík napr. pri úveroch, poistení, investovaní).

Na niekoľko otázok, týkajúcich sa poskytovania finančného vzdelávania odpovedali aj riaditelia škôl. Z ich odpovedí vyplynulo, že finančné vzdelávanie je na slovenských školách pomerne dostupné (dostupnejšie ako priemer v krajinách OECD). Výsledky prieskumu na tuzemských školách však boli aj napriek nadštandardnej dostupnosti tohto typu vzdelávania hlboko pod priemerom OECD. Výkon slovenských žiakov bol len 470 bodov, zatiaľčo priemer v krajinách ktoré sa zapojili do prieskumu bol až 500 bodov. Najviac zaostávame v základných znalostiach finančnej gramotnosti – až 22,8 % našich žiakov nie je vôbec schopných riešiť a v praxi aplikovať otázky a problémy súvisiace s financiami.

Na výkon žiakov mal na Slovensku nadpriemerný vplyv sociálno ekonomické zázemie žiakov (v porovnaní s priemerom zisteným v prieskume). Čím lepšie sociálno-ekonomické zázemie mal študent, tým lepšie výsledky dosiahol v teste. Práve osoby pochádzajúce z ekonomicky slabších rodín však môžu na nízku úroveň finančnej gramotnosti v budúcnosti najviac doplatiť – často majú problémy s finančným plánovaním a nedostatok finančných prostriedkov riešia hneď nevýhodnými pôžičkami, ktoré niekoľko násobne preplatia. Namiesto sporenia a vytvárania finančnej rezervy ktorá by sa dala použiť v horších časoch tak siahnu hneď po prvej ponuke, ktorú videli v TV a ktorá ponúka najnižšiu mesačnú splátku. Úverovému predátorovi sa tak zaviažu na niekoľko rokov drahého splácania požičanej sumy…

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia