Vysoké školy na Slovensku: koľko zarábajú ich absolventi?

Vysoké školy na Slovensku: koľko zarábajú ich absolventi?

Ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa sa veľmi dobre „vyníma“ na životopise. Šance na nájdenie dobre plateného zamestnania sú s diplomom v ruke o niečo ľahšie. Aj to je jeden z hlavných dôvodov, prečo si každoročne tisícky študentov podávajú prihlášky na vysoké školy.

Mladí sa neostýchajú vypýtať si tučný plat

Mladí ľudia s diplomom ktorí vstupujú na trh práce sa neboja vypýtať si za odvedenú prácu lepšie ohodnotenie ako ľudia vo vyššom veku. Predsa len, nič nestratia. Starší pracujúci spoluobčania spravidla už živia rodinu a musia platiť hypotéku, preto si nemôžu dovoliť zostať bez práce niekoľko mesiacov a tak často berú aj horšie platené zamestnanie. Na rozdiel od živiteľov rodín absolventi vysokých škôl po doštudovaní chcú hneď zarábať viac ako je celoslovenský priemer. Už tradične najviac si pýtajú absolventi technických fakúlt a informatiky v Bratislave, ktorí by hneď po nástupe do práce chceli zarábať až 1 283 eur mesačne. Vyplýva to z prieskumov spoločnosti Profesia.sk

Podstatne nižšie sú platové očakávania absolventov pedagogiky ktorí očakávajú nástupný plat nižší ako je priemer v národnom hospodárstve (ktorý sa pohybuje na úrovni niečo cez 800 EUR mesačne v hrubom). Vysokoškolsky vzdelaní ľudia zarábajú v priemere 1159 EUR za mesiac a ak majú diplom z informačných technológií, tak dokonca až 1500 EUR mesačne.

Z vyššie uvedených štatistík vyplýva, že VŠ vzdelaní ľudia dostanú za svoju prácu podstatne vyššie ohodnotenie.

Podmienky prijatia na vysokú školu

uk budovaZákladnou podmienkou prijatia na vysokoškolské štúdium je ukončenie strednej školy s maturitou. Riadne vyplnenú prihlášku s prospechmi podľa koncoročného vysvedčenia zo strednej školy je potrebné na väčšinu vysokých škôl či univerzít podať do konca februára. Ak sú súčasťou prijímačiek aj talentové skúšky, tak sa prihláška podáva do konca jesene. Počet škôl na ktoré si môže uchádzač podať prihlášku nie je nijako limitovaný. Podmienkou je vyplnenie všetkých rubrík a zaslanie spolu s požadovanými prílohami do stanoveného termínu.

Podmienky pre prijatie na univerzitu sú podrobne popísané na webových stránkach príslušných fakúlt.

Prijímacie skúšky sa konajú väčšinou v júni a pred ich absolvovaním je potrebné uhradiť administratívny poplatok.

Zoznam vysokých škôl na Slovensku

Mesto Názov Univerzity / Vysokej školy
Bratislava UNIVERZITA KOMENSKÉHO
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA
EKONOMICKÁ UNIVERZITA
VYSOKÁ ŠKOLA GOETHE UNI
VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY
VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ
VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ
AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU
SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE sv. ALŽBETY
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ
AKADÉMIA MÉDIÍ,
ODBORNÁ VYSOKÁ ŠKOLA MEDIÁLNEJ A MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE
Košice UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA
UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE
TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA
Prešov PREŠOVSKÁ UNIVERZITA
VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA
Trnava UNIVERZITA sv. CYRILA A METODA
TRNAVSKÁ UNIVERZITA
Nitra UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA
Trenčín TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA
VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU
Zvolen TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN
Banská Bystrica UNIVERZITA MATEJA BELA
AKADÉMIA UMENÍ
HUDOBNÁ A UMELECKÁ AKADÉMIA JÁNA ALBRECHTA
Žilina ŽILINSKÁ UNIVERZITA
Skalica STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA
Liptovský Mikuláš AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL gen. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
Ružomberok KATOLÍCKA UNIVERZITA
Komárno UNIVERZITA J. SELYEHO
Dubnica nad Váhom DUBNICKÝ TECHNOLOGICKÝ INŠTITÚT
Sládkovičovo VYSOKÁ ŠKOLA V SLÁDKOVIČOVE

 

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia