Za dlhy sa väčšina ľudí hanbí. Len polovica o nich povie svojim najbližším

Za dlhy sa väčšina ľudí hanbí. Len polovica o nich povie svojim najbližším

Finančné problémy sa často riešia spotrebnými úvermi, kreditnými kartami, nákupom na splátky či povoleným prečerpaním na účte. Dlhy však predstavujú pre Slovákov problém, o ktorom sa svojmu okoliu neradi zverujú. Je logické, že o finančných ťažkostiach sa nediskutuje so susedmi, kolegami či vzdialenými príbuznými, no viacerí svoje problémy zatajujú aj pred najbližšou rodinou…

O svojej finančnej situácii informuje manželku či manžela len 57 % zadĺžených Slovákov, podobné sú aj štatistiky v Českej republike. V Poľsku sa o dlhoch zveruje 50 % obyvateľov, najotvorenejší čo sa týka otázky financií, sú Rumuni (66 %), pre Rumunov sú však dlhy výlučne súkromnou záležitosťou, a len približne jedno percento by sa zverilo spolupracovníkom. Údaje vyplývajú z medzinárodného prieskumu spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) pri príležitosti vzdelávacieho podujatia Deň bez dlhov.

Kým pri manželských partnerov je percento tých, ktorí sú ochotní o svojich finančných problémoch povedať svojej polovičke nízke, pri partneroch žijúcich mimo manželstva sú štatistiky ešte šokujúcejšie: svojho partnera informuje len približne štvrtina Slovákov a Čechov a desatina Poliakov a Rumunov. Čísla odzrkadľujú skutočnosť, že za dlhy sa ľudia hanbia. O nepriaznivej finančnej situácii informujú svoje deti len tretina Čechov a Slovákov.

Odkladanie problémov na „neurčito“ situáciu nikdy nevyrieši, iba zhorší

rodina v dlhochPri rozhovoroch s ľudmi, ktorí sa dostali do neľahkej finančnej situácie sa zistilo, že dlžníci by aj chceli svoje problémy riešiť, no často nevedia, ako na to. Preto riešenie odkladajú na „neurčito“, čo je najhorší scenár. Myslia si, že ak sa budú vyhýbať komunikácii s veriteľom, po čase sa na dlhy zabudne a problém sa akosi „sám“ vyrieši. Nevyrieši, iba sa zhorší. Dlžník môže svojim vyhýbavým postojom spôsobiť, že dlh sa navýši na takú sumu, ktorá zásadným spôsobom a na veľmi dlhú dobu negatívne ovplyvní nielen život dlžníka, ale aj jeho najbližšej rodiny.

Väčšina respondentov (58 %) sa dostala do ťažkostí kvôli tomu, že sa svojou fin. situáciou začala zaoberať neskoro, a 21 % sa rozhýbalo až vo fáze exekúcie.

Čo je dôvodom, že o dlhoch sa nehovorí ani s najbližšími príbuznými

Najčastejší dôvod, prečo Slováci o svojich finančných problémoch mlčia a nezveria sa ani najbližším príbuzným je skutočnosť, že ich chcú ochrániť pred starosťami ktoré by im mohla neľahká situácia spôsobiť (až 57 % opýtaných uviedlo tento dôvod). 47 % chce svojou mlčanlivosťou udržať optimistickú náladu v rodine. Z medzinárodného prieskumu tiež vyplynulo, že Slováci majú zo všetkých skúmaných národností najsilnejší pocit hrdosti. Až 40 % Slovákov neznesie, aby ich niekto pre finančné ťažkosti ľutoval.

Rodina ako prvá pomoc pri finančných ťažkostiach

Napriek skutočnosti, že takmer polovica zadĺžených svoje problémy pred najbližšími tají, bola by to práve rodina, na ktorú by sa v prípade potreby finančnej pomoci obrátili. S prosbou o finančnú pomoc by prišlo za rodinnými príslušníkmi až dve tretiny Slovákov. Spravili by tak preto, lebo veria v úprimnú snahu blízkych pomôcť ostatným členom rodiny v problematických situáciách.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia