Za meškanie letu môžete dostať stovky eur, no väčšina cestujúcich sa uspokojí s bagetou a nápojom zdarma

Za meškanie letu môžete dostať stovky eur, no väčšina cestujúcich sa uspokojí s bagetou a nápojom zdarma

Možno budete mať teraz Déjà vu: už celé dni sa tešíte na blížiacu sa dovolenku pri mori a konečne nadišiel deň D. Kufre sú zbalené, vydáte sa na letisko s dostatočným časovým predstihom, aby ste náhodou svoj let nezmeškali. Poslušne čakáte na check-in a zrazu ohlásia niekoľkohodinové meškanie. Sladký oddych sa odkladá na „neurčito“ – nielenže máte pred sebou dlhý nočný let, ale k tomu aj to nešťastné meškanie….V tejto nezávideniahodnej situácii poteší aspoň chladený nápoj a obložená bageta, ktorú Vám letecká spoločnosť ponúkne ako ospravedlnenie za meškanie letu.

Nedajte si zapchať ústa biednym občerstvením, keď máte nárok na oveľa viac…

S kusom žvanca a plechovkou nápoja sa uspokoja tisícky cestujúcich. Ani netušia, že pri viac ako trojhodinovom meškaní letu majú nárok od svojho dopravcu na pomerne vysokú finančnú kompenzáciu až do 600 €. Toto právo cestujúcim vyplýva z európskej legislatívy, konkrétne z nariadeniač. 261/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov. Zaujímavé je, že EÚ striktne a jasne upravuje pravidlá kompenzácie a pomoci cestujúcim už vyše 9 rokov, verejnosti však doteraz nie sú príliš známe…

Rozmeňme si vyššie uvedené legislatívne opatrenie na drobné. Na čo máte ako cestujúci nárok, keď Vám mešká let, keď Vám odmietnu nástup na palubu lietadla alebo keď je Váš let zrušený?

ruch na letisku

V prípade, že Váš let má meškanie viac ako dve hodiny, dopravca je povinný sa o Vás postarať – poskytnúť jedlo, občerstvenie, bezplatné telekomunikačné služby (telefón, fax, pripojenie na internet) a v prípade, že meškanie je v noci, tak aj náhradné ubytovanie. Tieto pravidlá sa vzťahujú na meškania od dvoch do štyroch hodín, podľa dĺžky letu.

Na kompenzáciu máte nárok iba v prípade troj a viac hodinového meškania – v mieste príletu

Dôležité je ujasniť si nasledovné: nárok na kompenzáciu má cestujúci iba v prípade troj a viac hodinového meškania. Čím neskôr Vaše lietadlo pristane v cieľovej destinácii, tým tučnejšiu kompenzáciu môžete očakávať.

Namieste je upozornenie: prípadná finančná kompenzácia a jej výška sa VŽDY posudzuje podľa dĺžky omeškania v mieste príletu, a nie v mieste odletu…V praxi to znamená, že ak budete mať v mieste odletu meškanie 3 hod 45 minút, ale v destinácii pristanete s meškaním 2 hod 55 minút, tak ste nesplnili základnú podmienku trojhodinového meškania v mieste príletu a na žiadnu náhradu v takomto prípade nebudete mať nárok…

Pokiaľ by však bolo meškanie v mieste príletu 3 hod a 2 minúty, nárok na finančnú kompenzáciu by bol nespochybniteľný.

Istotne Vás bude zaujímať, koľko môžete od leteckej spoločnosti „vydrankať“.

Výška kompenzácie pre cestujúcich sa vypočíta podľa dĺžky letu a doby meškania

Dĺžka letu

Meškanie pri prílete

Výška kompenzácie

do 1500 km – všetky lety 3 hodiny a viac 250,00 €
od 1500 km – 3500 km (všetky lety) 3 hodiny a viac 400,00 €
viac ako 1500 km (lety iba v rámci EÚ) napríklad Viedeň – Dublin 3 hodiny a viac 400,00 €
viac ako 3500km (lety medzi letiskom EÚ a letiskom mimo EÚ), napríklad odlet z Viedne, prílet New York 3 – 4 hodiny 300,00 €
4 hodiny a viac 600,00 €

Je dôležité upozorniť na to, že vyššie popísaná ochranu cestujúcich sa vzťahuje na lety regulované v rámci EÚ – teda na lety s odletom z ktoréhokoľvek letiska v rámci EÚ (bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza spoločnosť prepravcu), alebo pri prílete EU lietadla na EU letisko. V rámci tejto legislatívnej úpravy sa za „EU“ považujú aj letiská v Islande, Lichtenštajnsku, Nórsku a Švajčiarsku.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia