Začali sa vyplácať prvé dôchodky z druhého piliera

Začali sa vyplácať prvé dôchodky z druhého piliera

Rok 2015 je pre druhý pilier prelomový: začnú sa z neho vyplácať prvé dôchodky. Okruh sporiteľov, ktorí dostanú v tomto roku penzie z druhého piliera sa odhaduje na tri tisícky ľudí, ktorí dosiahli, alebo v tomto roku dovŕšia dôchodkový vek. Jedná sa však len o hrubý odhad, vzhľadom na to, že žiadosť o vyplatenie dôchodkov nie je povinná.

Výška dôchodkov vyplácaných z druhého piliera bude pre prvých penzistov symbolická

Priemerná výška sumy dôchodku vyplácanej z druhého piliera by mala byť 6-8% z celkovej výšky vyplácaného dôchodku. Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií odhaduje, že renta pre dôchodcov, ktorí požiadajú tento rok, bude v priemere len 30 € mesačne. Aj keď sa zdá byť táto suma veľmi nízka, existuje niekoľko dôvodov, prečo tomu tak je – svoju rolu zohráva predovšetkým krátka doba sporenia, nízke zhodnotenie úspor (drvivá väčšina sporiteľov ukladá svoje úspory do konzervatívnych, najmenej výnosných fondov) a v neposlednom rade dočasný nepomer odvodov medzi 1. a 2. pilierom.

Výška vyplácaných dôchodkov z 2. piliera preto bude v nasledovných rokoch postupne rásť.

2pilierPár desiatok eur z 2.piliera však neznamená nízky celkový dôchodok: čerství dôchodcovia dostanú väčšiu sumu z prvého piliera, kde platili odvody väčšinu svojho života.

Druhý pilier bol negatívne poznačený viacerými politickými zásahmi, preto z neho viacero, najmä starších sporiteľov vystúpilo. Definitívnu podobu druhému pilieru dala až anuitná novela – zákon č. 183/2014 Z. z. ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2015. Táto novela definuje všetky podstatné náležitosti, aby sa v roku 2015 mohli začať vyplácať anuitné dôchodky.

Kto má nárok na vyplácanie penzie z 2. piliera?

Klient, ktorý splní podmienku dôchodkového veku (podmienka min. doby sporenia 10 rokov bola anuitnou novelou zrušená) a ktorý sa rozhodne odísť do dôchodku môže vybrať z viacerých ponúk relevantných dôchodkov.

Všetky ponuky na jednom mieste

Ponuky dôchodkov získa sporiteľ spĺňajúci podmienku dôchodkového veku prostredníctvom automatizovaného systému (Centrálny informačný ponukový systém, v skratke CIPS) ktorý spravuje Sociálna poisťovňa. Klient tak dostane všetky ponuky možných penzií (ktoré budú postavené na základe porovnateľných kritérií vedľa seba) prostredníctvom jedného ponukového listu, vďaka čomu si môže jednoducho a rýchlo porovnať ponuky od jednotlivých poisťovní bez toho, aby ich musel všetky fyzicky navštíviť. Vďaka CIPS sa zníži administratívna záťaž klientov, zvýši sa transparentnosť systému a vylúči sa akákoľvek sprostredkovateľská činnosť pri vyplácaní dôchodkov. Pozitívom zavedenia tohto systému bude aj stimulácia konkurenčného prostredia medzi poisťovňami. Na rozhodnutie pre konkrétnu ponuku penzie budú mať klienti 30 dní.

Aké sú možnosti výplaty?

Starobné, predčasné starobné a pozostalostné dôchodky sa z druhého piliera budú vyplácať troma spôsobmi – ako doživotný dôchodok, dočasný dôchodok a programový výber. S doživotným dôchodkom sa však možnosť voľby nekončí. Práve pri výbere tejto alternatívy sa naskytujú ďalšie možnosti, ktoré dočasný dôchodok a programový výber poskytovať nebudú.

Dôchodca si tak bude môcť vybrať, či chce poberať doživotnú rentu s pozostalostným krytím (na výber 1 alebo 2 ročne) alebo bez pozostalostného krytia. Ak zvolíte možnosť pozostalostného krytia umožníte tak svojim dedičom čerpať časť Vašej nevyplatenej penzie v podobe vdovských a sirotských dôchodkov, za to však zaplatíte krátením mesačnej renty.

Ďalšia možnosť voľby pri výbere doživotného dôchodku spočíva v zvyšovaní či nezvyšovaní pravidelného dôchodku. Pri zvyšovaní dôchodku sa bude pravidelný dôchodok zvyšovať o dohodnuté percento na základe očakávanej inflácie, pri nezvyšovaní sa bude vyplácať na začiatok vyššia suma, z ktorej však v budúcnosti môže poriadne ukrojiť inflácia. Ako vidno, výšku vyplácaného dôchodku môže dôchodca ovplyvniť aj týmito svojimi rozhodnutiami.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia