Zakladanie sro po novom: od 1.12.2013 je povinnosť splatiť základné imanie na účet v banke

Zakladanie sro po novom: od 1.12.2013 je povinnosť splatiť základné imanie na účet v banke

Založenie sro a tým aj podmienky na podnikanie budú opäť raz komplikovanejšie – ale na to si už podnikatelia na Slovensku za posledné obdobie hádam aj stihli zvyknúť. Bola totižto schválená novela Obchodného zákonníka, ktorá bude mať negatívny dopad na tých ktorí uvažujú o založení spoločnosti. Novelou, ktorá vstupuje do platnosti od 1. Decembra 2013, sa mení spôsob preukazovania základného imania zakladanej spoločnosti, konkrétne peňažných vkladov. Po novom sa má základné imanie spoločnosti vkladať na osobitný účet v banke. Súčasný stav umožňoval a doposiaľ stále umožňuje pri návrhu na zápis novej spoločnosti do obchodného registra priložiť podpísané prehlásenie správcu vkladu o splatení všetkých peňažných vkladov. Väčšinou sa toto prehlásenie končilo vetou že základné imanie spoločnosti je „uložené v pokladni spoločnosti“. To, či peniaze (min. 5000 €) v skutočnosti boli alebo neboli uložené do pokladnice spoločnosti samozrejme nikto neskúmal, stačilo, že „papierovo“ bolo všetko v poriadku. Po novom to však také ľahké nebude. Registrovanému súdu bude potrebné preukázať splatenie peňažného vkladu priložením výpisu z bankového účtu, na ktorom budú finančné prostriedky blokované až do zaregistrovania firmy.

Komplikácia ktorá nič nevyrieši

Zdá sa, že cieľom novely bolo znížiť veľký počet vznikajúcich spoločností bez finančného krytia a tým zvýšiť vymožiteľnosť práva od spoločností, ktoré nemajú žiaden majetok. Ako toto bolo cieľom, tak v tom prípade sa ho podarilo dosiahnuť iba na pár dní, dokým bude spoločnosť zapísaná do obchodného registra. Potom bude možné peniaze z účtu vybrať a účtovne ich preniesť do pokladne, kde opäť nikto nebude skúmať, či tam fyzicky skutočne sú.

Je dosť pravdepodobné, že množstvo začínajúcich podnikateľov bude povinnosť zložiť 5000 € na osobitný bankový účet obchádzať tým, že si vezmú pôžičku alebo zoženú peniaze od známych len aby mohli pri podaní návrhu na vklad spoločnosti do obch. registra preukázať, že sa predmetné peniaze na účte nachádzajú. Len čo bude spoločnosť v obchodnom registri zapísaná, správca vkladu peniaze jednoducho z bankového účtu vyberie a požičaných 5000 € môže vrátiť, respektíve použiť ich na bežnú podnikateľskú činnosť.

Dá sa vyhnúť splateniu 5000 € na bankový účet?

ZI sro po novomV súvislosti s avizovanou zmenou sa už vedú siahlodlhé diskusie a hľadajú sa riešenia, ako sa vyhnúť splateniu vkladu na bankový účet, ktorý mimochodom priniesol tiež veľa nejasností.

Základné imanie spoločnosti je v praxi chápané ako nutná administratíva a v skutočnosti nič nehovorí o majetku spoločnosti. Tak ako bolo možné doteraz podmienku zloženia základného imania legálne „papierovo“ obísť, tak to bude možné aj v budúcnosti. Ako na to?

Využite prechodné obdobie

Novela zákona počíta s tkz. prechodným obdobím, počas ktorého bude možné založenie sro „po starom“, teda bez nutnosti zložiť päťtisícku na bankový účet. Ak chcete stihnúť založenie spoločnosti starým spôsobom, mali by ste sa poponáhľať a založiť spoločnosť spoločenskou zmluvou či zakladateľskou listinou do 30. Novembra 2013 (podpisy je potrebné dať overiť notárom do tohto dátumu) a zároveň podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra do 28. Februára 2014. V tomto období je možné preukázať zloženie peňažného vkladu prehlásením správcu vkladu.

Nemáte peniaze? Na založenie eseročky použite nepeňažný vklad

V zmysle ustanovení Obchodného zákonníka sa základným imaním rozumie „peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných a nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti.“ Inými slovami povedané, základné imanie môže byť aj akýkoľvek majetok spoločníkov ktorého hodnotu je možné vyjadriť v peniazoch – teda napríklad nehnuteľnosť, auto a podobne. Obchodný zákonník presne stanovuje, čo môže byť predmetom nepeňažného vkladu: hnuteľné veci, nehnuteľnosti, iný podnik alebo jeho časť, pohľadávky a iné majetkové práva. Na účely vloženia takéhoto nepeňažného majetku ako základného imania spoločnosti je potrebné ohodnotenie znaleckým posudkom. Ak znalec ohodnotí majetok na 5000 € alebo viac, peňažný vklad skladať nebude potrebné. Pri podaní návrhu na zápis spoločnosti do OR stačí priložiť znalecký posudok, ktorým sa určuje hodnota nepeňažného vkladu.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia