Základný bankový produkt za jedno euro je pre najchudobnejších

Základný bankový produkt za jedno euro je pre najchudobnejších

Naštvali Vás neustále zvyšujúce sa poplatky za vedenie bežného účtu, ktorý využívate len minimálne? V tom prípade Vám asi neunikla ponuka tkz. základných bankových produktov, ktoré sa objavili v portfóliu tuzemských bánk ešte v minulom roku. Základný bankový produkt boli banky povinné zaviesť najneskôr 1.júla 2013 na základe novely zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov. Do slovenskej legislatívy bol tento pojem zavedený na základe odporúčania Európskej komisie. Vyššie menovaný zákon presne definuje rozsah služieb ktorý má byť súčasťou základného bankového produktu (ďalej ZBP) a to nasledovne:

  • zriadenie, vedenie a zrušenie bežného účtu v mene euro
  • vykonávanie platobných operácií, ktorými sa rozumie vklad v hotovosti, výber v hotovosti, bezhotovostné prevody prostriedkov v mene euro, a to úhradou vrátane trvalého príkazu na úhradu, alebo inkasom vrátane trvalého príkazu na inkaso.
  • jedna medzinárodná debetná platobná karta

Ako teda vyzerá typická mix bankových služieb zahrnutých v rámci ZBP? Zriadenie, vedenie účtu v mene EUR, platobná karta a bankové transakcie v obmedzenom počte mesačne: 10x platba kartou, 3 výbery z bankomatov vlastnej banky, 1 hotovostná transakcia na pobočke, 3x bezhotovostné transakcie v eurách.

Služby a produkty, ktoré obsahuje základný balík, zákon presne vymedzuje, veľkou výhodou teda je ľahšie porovnávanie ponúk jednotlivých bánk a sprehľadnenie poskytovania bankových služieb. Klient vie, čo za svoje peniaze dostane a tak si môže jednoduchšie porovnať základné bankové produkty tuzemských bánk.

Kto môže využívať balík základných bankových služieb za euro?

jednoeuroPokiaľ si brúsite zuby na lacný účet s balíkom základných bankových služieb za jedno euro, netešte sa predčasne. Zriadenie a vedenie Základného bankového produktu je podmienené splnením podmienok tiež definovaných v zákone o bankách. Záujemca musí splniť podmienku veku 18 rokov, nesme mať zriadený žiaden účet (ani vkladový či vkladnú knižku) v banke, v ktorej o ZBP žiada, dokonca ani v žiadnej inej banke. Okrem toho mesačný príjem žiadateľa v deň podania žiadosti nesmie byť vyšší ako suma aktuálnej minimálnej mesačnej mzdy. Inými slovami, jedná o účet a balík služieb, určený pre tých najchudobnejších. V súvislosti s týmto produktom a z dôvodu nízkeho príjmu tých, ktorí ho využívajú, banky nesmú k ZBP poskytovať službu povoleného prečerpania.

Vyššie uvedené podmienky je potrebné dodržať nielen pri samotnom zriadení účtu, ale aj počas celej doby trvania zmluvného vzťahu. V prípade ich porušenia, to znamená že ak ich klient prestane spĺňať (napríklad získa lepší príjem), hrozí mu zrušenie výhodného účtu za euro zo strany banky, najčastejšie však transformáciu základného produktu na štandardný účet.

Dôvodom na zrušenie môže byť aj uskutočnenie platobných operácií pripísaných na účet spotrebiteľa vo výške viac ako 14 násobku minimálnej mzdy v kalendárnom roku v rámci poskytovania základného bankového produktu.

V prípade, že vyššie uvedené podmienky nespĺňate, nevešajte hlavu. Účet stále môžete mať za 0 € mesačne, prípadne s nízkym poplatkom, pokiaľ využijete ponuku online bánk.

Na vybavenie ZBP stačí vo všetkých bankách občiansky preukaz, prípadne iný identifikačný doklad a čestné prehlásenie, že Váš mesačný príjem nie je vyšší ako aktuálna minimálna mzda a zároveň vyhlásenie o tom, že v inej banke nemáte vedený iný bežný či vkladový účet prípadne vkladnú knižku.

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia