Zarábate viac, menej či rovnako ako Vaši rovesníci? Porovnajte si platy!

Zarábate viac, menej či rovnako ako Vaši rovesníci? Porovnajte si platy!

Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR dosiahla v minulom roku 824 €. Štatistický úrad SR, ktorý pravidelne zisťuje a zverejňuje údaj o priemernej nominálnej mesačnej mzde zamestnanca v hospodárstve, okrem iného zisťuje aj priemerné mzdy v jednotlivých odvetviach. Asi nikoho neprekvapí, že najviac sa zarába v informačných a komunikačných činnostiach (za rok 2013 priemer 1769 €), nasledovali finančné a poisťovacie činnosti s priemerným zárobkom 1539 € no a na tretej priečke sa umiestnila dodávka elektriny, plynu a pary, kde bol priemer 1525 €.

Najhoršie vlani zarábali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách – iba 554 €. S platom 636 € si nemôžu príliš vyskakovať ani pracovníci v stavebníctve. Štatistický úrad tiež zistil, že až v deviatich odvetviach bola mzda nižšia ako v celoslovenskom priemere za hospodárstvo SR.

Čo vplýva na výšku príjmu?

Ako vidno z vyššie uvedených štatistík, na výšku príjmu má zásadný vplyv odvetvie, v ktorom pracujete. Nie je to však jediný faktor, ktorý vplýva na výšku príjmu. Nemenej dôležité sú tiež zručnosti, schopnosti, kompetencia, pozícia, vzdelanie, skúsenosti. Práve skúsenosti naberáme praxou – preto pri jednotlivých ponukách práce často zamestnávatelia vyžadujú minimálny počet rokov praxe. Vek a teda počet odpracovaných rokov je tiež významným faktorom ktorý sa podpisuje pod sumu, ktorú každý mesiac vidíme na výplatnej páske.

Platy podľa veku

Pokiaľ ste súťaživý typ, istotne Vás bude zaujímať, koľko v priemere zarábajú Vaši rovesníci. Zaujímavú infografiku týkajúcu sa rozdielu v platoch podľa veku pripravil portál Platy.sk

hruby plat podla veku

Z grafického porovnania ale aj zo zistená štatistického úradu je zrejmé, že najslabšie sú ohodnotení mladí ľudia do 22 rokov, s priemerným mesačným platom 622 €. Práve táto veková skupina má veľký problém nájsť si uplatnenie na pracovnom trhu – s nulovou praxou sa ťažko hľadá zamestnanie. Veľký počet mladých nezamestnaných tlačí priemerné mzdy v tejto vekovej kategórii nadol. Zamestnávatelia si môžu vyberať zo stoviek ľudí s nedostatočnou, respektíve žiadnou praxou. S nadobudnutím pracovných skúseností a nevyhnutnej praxe začne rásť aj hodnota zamestnanca a teda aj suma na výplatnej páske.

Množstvo profesií dosiahne svoje maximum vo veku 30-38 rokov. Zamestnanci sú v tomto období na vrchole svojej kariéry – stále mladí, no s bohatými skúsenosťami. Nahradenie takýchto ľudí nebýva veľmi jednoduché a preto sa ich firmy snažia udržať. Zaujímavosťou je, že po 40-ke začína v niektorých profesiách plat klesať, no nie je to pravidlom.

V niektorých odvetviach a na niektorých pozíciách plat rastie až do odchodu do dôchodku. Vývoj platov závisí od toho, aký je dopyt po služných či produktoch profesie, ktorá je Vašim chlebíčkom. Pokiaľ je dopyt vysoký, nie je dôvod na to, aby Vám zamestnávateľ znižoval plat, iba preto, že ste práve oslávili päťdesiatku. Okrem toho je samozrejme dôležité Váš konkrétny prínos do firmy a ako náročné je Vás nahradiť. Šikovnému obchodnému managerovi rastie plat počas celého pracovného života, nakoľko naberá nové skúsenosti, kontakty, buduje vzťahy. Takýto človek je pre firmu veľmi vzácny a jeho odchod by mohol narušiť vzťahy s existujúcimi kľúčovými zákazníkmi. Jeho zamestnávateľ má preto všetky dôvody na udržanie takého zamestnanca a na udržanie jeho motivácie pravidelným zvyšovaním platu.

Kdežto napríklad asistentka nie je kľúčovým človekom a dá sa ľahko nahradiť. Jej kvalifikácia sa s rokmi praxe nezvyšuje, ale je na rovnakej úrovni. Na pozíciu asistentky sa dá ľahko nájsť náhrada, preto je logické, že plat na takýchto pozíciách nebude rásť večne, ale v istom momente – okolo 40-50 sa začne znižovať. Zastavenie rastu platu a od istého veku pokles platu je typický pre všetky povolania, kde väčšinu vedomostí, skúseností či zručností nadobudnete v škole a počas prvých rokoch kariéry. Naopak, povolania vyžadujúce neustále vzdelávanie a čo najdlhšie praktické skúsenosti sa nemusia obávať znižovania svojej životnej úrovne ani po päťdesiatke.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia