Zateplenie domu ušetrí až 50 % nákladov na vykurovanie

Zateplenie domu ušetrí až 50 % nákladov na vykurovanie

Či už bývate v rodinnom dome alebo v starom paneláku, možnosť zníženia nákladov na vykurovanie zaujíma každého. Jedným z najčastejších zásahov s cieľom znížiť energetickú náročnosť budovy je práve zatepľovanie.

Okrem výrazného zníženia nákladov na vykurovanie (v priemere o 40-50 %), pri kvalitných materiáloch a bezchybne odvedenej práci až o 60 %, si po zateplení budete môcť užívať aj ďalšie „extra benefity“ – napríklad lepšiu zvukovú izoláciu a pocit lepšej tepelnej pohody (v zime bude teplejšie, v lete zase chladnejšie). Zateplenie domu má však veľmi pozitívne účinky aj na samotnú budovu – chráni ju pred poveternostnými vplyvmi a premŕzaním, odstránia sa tým drobné praskliny a tepelné mosty a v neposlednom rade sa zlepší aj celkový vzhľad budovy (samozrejme pod podmienkou, že sa nedohodnete na nejakej šialenej farbe či divokej farebnej kombinácii – aj to sa totižto v slovenských podmienkach často stáva).

Návratnosť investície

Na návratnosť investície si však musí väčšina ľudí pár rôčkov počkať – aj keď sa nedá presne odhadnúť či vyčísliť, nakoľko každá budova je iná, vo všeobecnosti by sa mali vynaložené finančné prostriedky vrátiť do 10-15 rokov od realizácie.

Ako začať?

Alfou a omegou efektívnosti zateplenia je príprava – zistenie skutočného stavu energetickej hospodárnosti budovy – teda dozvedieť sa viac o miestach, odkiaľ uniká teplo. Preto je vhodné zateplenie domu konzultovať s energetickým audítorom, ktorý prostredníctvom termovíznej inšpekcie diagnostikuje stavbu termokamerou, ktorá odhalí všetky skryté vady – lokalizuje tepelné mosty, odhalí tepelné úniky fasády, zatekanie vody, prípadné netesnosti okien a dverí a podobne. Od zistení energetického audítora sa bude odvíjať aj ďalší postup – čo všetko bude treba zatepliť na základe vypracovaného návrhu zateplenia objektu.

Výber firmy

zdroj: Knauf Insulation

zdroj: Knauf Insulation

V prvom rade, zateplenie môže podľa stavebného zákona a iných predpisov realizovať výlučne certifikovaná firma či odborník s licenciou na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (TSÚS Licencia ). Kompletný zoznam firiem s licenciami na zhotovovanie vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémov nájdete na webových stránkach Technického a skúšobného ústavu stavebného (TSÚS). Licencie sa zvyčajne vydávajú s platnosťou na 3 roky, pokiaľ firma žiada o licenciu po prvý krát, dostane ju iba na rok. Následne po prvom zrealizovanom projekte prebehne inšpekcia a následne ešte dva krát počas obdobia platnosti licencie. Potom môže byť predĺžená na ďalšie obdobie.

Napriek skutočnosti, že na vykonávanie tejto práce je potrebná kvalifikácia (spomínaná licencia), množstvo žalostne zateplených budov na Slovensku je dôkazom, že na žiadne licencie a certifikáty sa nedá spoliehať. Ak chcete predchádzať odfláknutej práci, spravte si dôkladný prieskum trhu, overte si referencie „horúcich kandidátov“ u známych a na internete. Kvalita odvedenej práce a pozitívne referencie sú v konečnom dôsledku oveľa dôležitejšie ako najnižšia cena. Druhým dôležitým momentom je dobre formulovaná zmluva, s kompletným rozpisom realizovaných prác, materiálu a termínu dodania. Je vhodné po dokončení diela si dať stavbu opäť skontrolovať energetickým audítorom, ktorý pomocou termovízie odhalí prípadné nedostatky. Termovízna inšpekcia môže potom poslúžiť ako podkladový materiál pri reklamácií.

Prípadnú reklamáciu je potrebné uplatniť do 18 mesiacov čo je zákonná lehota pri iných stavebných prácach. Firma, ktorá tieto práce realizovala musí uskutočniť nápravu do jedného kalendárneho mesiaca od prijatia písomnej reklamácie.

Aký izolačný materiál použiť?

Hrúbka izolačného materiálu bude závisieť od aktuálneho stavu budovy. Hrúbku a výber materiálu je potrebné určiť na základe presného výpočtu. Čím menej kvalitný materiál použijete, tým viac ho budete potrebovať aby ste dosiahli požadovaný efekt. Jednotliví výrobcovia sa predháňajú v ponuke nových a stále kvalitnejších materiálov (Knauf Insulation, Rockwool, Koelner, Orsil, Isover…).

Čo sa týka materiálov, na zateplovanie sa najčastejšie používa polystyrén, kamenná vlna, sklenná vata. Pri výbere konkrétneho produktu je potrebné si všímať hodnotu lambda, čím je táto hodnota nižšia, tým lepšie materiál izoluje. Každý materiál má okrem svojich tepelno-izolačných vlastností aj ďalšie vlastnosti – jeden sa lepšie, rýchlejšie a pohodlnejšie lepí, druhý má vynikajúce akutistické vlastnosti a vysokú pohltivosť zvuku, ďalší lepšiu nosnosť alebo protipožiarne vlastnosti…

Pozrite si video návod – postup pri zateplení fasády

(zdroj Knauf Insulation)

Väčšina ľudí si pod zateplením domu predstaví iba nalepenie izolácie na obvodové steny. Na to, aby malo zateplovanie skutočne zmysel je potrebné realizovať komplexnú opravu domu. Vymeniť staré okná a dreve, obvodové steny by malo byť vyrovnané a taktiež bude potrebné skontrolovať a prípadne vymeniť aj ostatné obalové konštrukcie – strechu, podlahy, a priestory, ktoré oddeľujú vykurované priestory od nevykurovaných.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia