Ženy stále zarábajú menej ako muži

Ženy stále zarábajú menej ako muži

Je to vrcholne nespravodlivé, ale je to tak: ženy zarábajú menej ako muži. V priemere musí žena pracovať až o tri mesiace dlhšie, aby zarobila toľko čo muž za jeden rok. Podľa nedávno zverejnených štatistík, rozdiel v priemernej hodinovej mzde medzi mužom a ženou dosiahol v roku 2011 až 20,5 %, to znamená, že nežnejšie pohlavie zarába o celú pätinu menej. A to aj napriek tomu, že Zákonník práce zakazuje diskriminácia na základe pohlavia. Rovnaké zaobchádzanie s podporuje aj európska legislatíva vo viacerých ustanoveniach – napríklad smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania, podľa ktorej je táto rovnosť základnou zásadou práva Spoločenstva.

Bez ohľadu na to, v koľkých paragrafoch by sme našli zmienku o rovnosti medzi oboma pohlaviami, skutočnosť sa má tak, že ženy zarábajú aj na rovnakých pozíciách o 7 % menej.

Nerovnosti sa stierajú síce pomaly, ale isto

Ktovie možno o 50 rokov sa budú môcť dámy „pýšiť“ rovnakým platom ako ich mužskí kolegovia. Rozdiel v mzdách mal počas predchádzajúcich desiatich rokoch klesajúcu tendenciu. Pred desiatimi rokmi to bolo na Slovensku na úrovni 27,7 %, vďaka čomu sme obsadzovali posledné priečky spomedzi krajín Európskej únie. Momentálne sme na tom z pohľadu priemeru v európskej dvadsaťsedmičke o niečo lepšie, stále sa však umiestňujeme medzi krajinami, kde sú rozdiely v platoch najvýraznejšie – viď infografiku nižšie:

platove rozdiely medzi pohlaviami

A ako sme na tom v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ?

Nižšie uvedený obrázok zobrazuje rozdiely v platoch v rámci ostatných krajín Európy. Tmavo červenou sú znázornené štáty, v ktorých je percentuálny rozdiel medzi odmeňovaním mužov a žien najvyšší. Žiaľ, do tejto skupiny sa zaraďuje aj Slovensko.

rozdiely v platoch eu

Veľmi pozitívne zo štatistík Eurostatu vychádza Slovinsko, kde ženy strácali oproti mužským kolegom iba 2,3 %. Slovinku sa dokonca podarilo dosiahnuť aj celkom opačný trend v roku 2009, kedy v priemere ženy zarábali o 0,9 % viac ako muži. Na opačnom konci rebríčka sa nachádza Estónsko, kde muži v priemere zarábajú až o 27,3 % viac ako ženy.

graf 2011 platove nerovnosti v EU

Možné príčiny…

Podľa odborných analýz, približne 30 % rodového rozdielu sa dá pripísať historicko spoločenským faktorom. Koľko poznáte učiteľov v materskej škôlke? Pravdepodobne ani jedného, jedná sa o takmer čisto ženskú (a málo platenú) profesiu. To isté sa dá povedať aj o zdravotných sestrách. Prieskumy ukazujú, že nerovnosť v platoch sa týka ako robotníckych pozícii (operátor strojov, pomocný pracovník…) tak aj vysoko špecializovaných pozícií – právnik, finančný analytik či manažér kvality. Čo je však zarážajúce, najväčšie nezrovnalosti sú tam, kde by ste ich najmenej predpokladali – na pozíciách, ktoré vyžadujú vysokoškolské vzdelanie.

Za každým platovým rozdielom však netreba hľadať diskrimináciu. Okrem pracovnej pozície je potrebné brať do úvahy aj ďalšie faktory: dosiahnuté vzdelanie, prax (tú majú ženy často menšiu z dôvodu, že pár rokov musia zostať doma s deťmi), ďalej región, zodpovednosť zamestnanca a samozrejme aj pracovné výkony. Existuje však malé percento prípadov (5-8 %) ktoré sa zvyšuje pri starších ženách (12 %), kedy sa platové rozdiely nedajú vysvetliť charakterom práce a ani výkonnosťou. Jedným z možných vysvetlení sú predsudky zo strany zamestnávateľov.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia