Živnostníci a malé eseročky môžu žiadať o mikroúvery podporované z európskych peňazí. Už aj v OTP banke

Živnostníci a malé eseročky môžu žiadať o mikroúvery podporované z európskych peňazí. Už aj v OTP banke

Malé a stredné firmy v Európe sa môžu zapojiť do programu pre poskytovanie mikroúverov, vďaka ktorému môžu získať na financovanie prevádzkových alebo investičných nákladov až 25 000 EUR.

Európsky nástroj mikrofinancovania Progress ktorý zriadila EÚ a ktorý je podporovaný Európskym investičným fondom (EIF) tak dáva nádej aj firmám, ktorý by na štandardný podnikateľský úver nemali nárok. Typicky sa jedná napríklad o startupy, ktorých zakladateľmi sú mladí ľudia bez veľkých úspor. Mikroúvery najviac využívajú podnikatelia z Poľska, Rumunska, Bulharska a Belgicka, ktorí najčastejšie podnikajú v oblasti obchodu a poľnohospodárstva.

Aj keď v rámci EÚ mikroúvery fungujú už dlhší čas, na Slovensku ich zatiaľ podnikatelia nevyužívali z jedného prostého dôvodu: doposiaľ neexistoval žiaden finančný dom, ktorý by na mikroúverovaní malých firiem s EIF spolupracoval. Našťastie nedávno sa podarilo OTP banke podpísať zmluvu s Európskym investičným fondom na podporu mikropodnikov a mladých podnikateľov na Slovensku. OTP banka tak bude vôbec prvou bankou na Slovensku, ktorá malým podnikateľom prináša možnosť získať zaujímavý podnikateľský úver s výhodnými podmienkami úročenia, splatnosti aj zabezpečenia v rámcu programu Progress.

Až desať miliónov EUR pre malých podnikateľov

euro a ecbNa základe podpísanej zmluvy OTP banka plánuje poskytnúť živnostníkom a drobným eseročkám do 9 zamestnancov (vrátane) celkovú sumu až 10 miliónov EUR, čo by malo pomôcť k získaniu finančných prostriedkov pre približne 600 miestnych podnikov a živnostníkov. Banka chce zamerať svoju podporu najmä na podnikateľov, ktorí nemajú prístup k tradičným bankovým biznis úverom, vrátane mladých podnikateľov. Za týmto účelom bol vytvorený nový produkt – otp EÚ mikro úver.

Prístup k financiám bude jednoduchší vďaka záruke EÚ

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že vďaka podpore Európskeho investičného fondu bude získanie OTP EÚ mikro úveru náročnejšie a zložitejšie. Opak je však pravdou. Vďaka záruke EÚ získa živnostník či malá firma finančné prostriedky oveľa ľahšie, bez zabezpečenia majetkom či ručenia treťou osobou a to všetko s nižšou úrokovou sadzbou ako v prípade „klasických bankových biznis úverov“. Jeden subjekt môže požiadať maximálne o 25 000 €.

Na prevádzku aj na investície

Finančné prostriedky je možné použiť na financovanie prevádzkových nákladov (zaplatenie faktúr za tovar, materiál služby). Pri prevádzkových úverov môžu klienti využiť splatnosť až 3 roky, čím získajú dostatočný strednodobý prevádzkový kapitál. EÚ mikroúver slúži aj na financovanie investičných potrieb, v tomto prípade možno využiť predĺženú splatnosť až šesť rokov, prípadne aj odklad splátok istiny o 3 mesiace.

Podmienky pre poskytnutie otp EÚ mikro úveru

  • určený pre živnostníkov a podnikateľov so sídlom v SR s ročným objemom tržieb menej ako 1 mil. EUR
  • firma zamestnáva najviac 9 zamestnancov
  • žiadne záväzky po splatnosti voči finančným a štátnym inštitúciám
  • proti firme nie sú vedené žiadne súdne spory, a nepodnikáte v zakázaných odvetviach (hazard, tabakový priemysel a pod.)
  • minimálne jedno ročná aktívna podnikateľská história
  • firma musí splniť jednoduché bankové kritéria a minimálnu kredibilitu

K žiadosti o EÚ mikroúver je potrebné doložiť finančné výkazy za posledné účtovné obdobie (v prípade, že firma vedie podvojné účtovníctvo). Firma s jednoduchým účtovníctvom predkladá finančné výkazy za posledné dve účtovné obdobia. Okrem toho bude od Vás banka požadovať vyplnenie jedného krátkeho dotazníka (v rozsahu A4) za účelom vypracovania predbežnej úverovej ponuky.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia