Životná poistka: akých chýb sa vyvarovať pri uzatváraní zmluvy?

Životná poistka: akých chýb sa vyvarovať pri uzatváraní zmluvy?

Dostali ste ponuku na veľmi výhodnú životnú poistku a teraz uvažujete nad tým, že zmluvu predsa len uzatvoríte? Nie tak zhurta! Podpis zmluvy si poriadne premyslite a nekonajte pod tlakom sprostredkovateľa. Spoliehať sa na to, že Vám poisťovňa či jeden z jej sprostredkovateľov povie všetky dôležité informácie, sú pomerne naivné…Veď viete ako to všetko začína: najskôr reči o potrebe finančného zabezpečenia seba a svojej rodiny, potreba myslieť na budúcnosť a na dôchodok, čo ak sa niečo stane, čo ak Vám zostanú trvalé následky a vy nebudete môcť pracovať…

Väčšina ľudí nakoniec uzná, že myslieť na budúcnosť je rozumné a súhlasí s uzatvorením zmluvy. Pokiaľ sa v živote poisteného neudeje žiadna katastrofa, zostáva len poslušne a pravidelne platiť dohodnuté poistné. Prax však ukazuje, že dohodnuté životné poistenie až príliš často neplní svoju základnú úlohu: neposkytne v reklamných materiáloch toľko omieľanú istotu dlhšie než na niekoľko mesiacov. Pritom čo sa týka rozšírenosti životného poistenia, Slovensko je vysoko nad priemerom v rámci krajín strednej a východnej Európy. Viac ako polovica Slovákov sa takýmto spôsobom zabezpečuje pre „horšie časy“ a hrá „na istotu“. Žiaľ pocit istoty trvá len dovtedy, dokým sa život uberá tým správnym smerom.

Zle nastavené zmluvy sú skôr pravidlom ako výnimkou

podpis poistkyVinníkov treba vidieť predovšetkým v nás samých (predovšetkým neznalosť produktu a lenivosť venovať čas štúdiu) ale sčasti za zle uzatvorené poistné zmluvy môžu sami poisťováci a poisťovne, ktorým v prvom rade nejde o to, aby bol klient zabezpečený, ale predovšetkým o to, aby zhrabli províziu, či dosiahli svoj obchodný plán (česť výnimkám).

Pri uzatváraní životnej poistky ľudia robia až školácke chyby. V prvom rade ani nevedia, prečo sa poisťujú, čo si chcú poistiť, ako poistenie funguje, preto si logicky nevedia vybrať správny druh poistenia.

Chcete sa len poistiť, alebo aj sporiť či investovať?

Základ je odpovedať si na otázku, či si chcete s poistením aj sporiť, prípadne investovať alebo nie. Ak od poistenia očakávate „len“ to, na čo je určené, teda poistnú ochranu pre prípad neočakávaných udalostí a nechcete prostredníctvom poisťovne sporiť či investovať, tak je pre Vás vhodným produktom rizikové životné poistenie. V základnej verzii je klient poistený pre prípad smrti. V prípade, že sa dožije konca poistného obdobia, tak zmluva zaniká a klient nedostane od poisťovne žiadne peniaze. Ak by však došlo k smrti poisteného, rodina pozostalého získa od poisťovne sumu, na ktorú bola uzatvorená poistka.

Pre ľudí, ktorí nechcú prostredníctvom poisťovne sporiť alebo investovať, je určené rizikové životné poistenie. Klient je v takom prípade poistený len pre prípad smrti. Ak sa dožije konca poistného obdobia, poistka zanikne a poistenec nedostane žiadne peniaze. Samozrejme pri rizikovom ŽP je možné uzatvoriť celú škálu pripoistení – pre prípad úrazu, operácie, hospitalizácie, trvalej alebo čiastočnej invalidity či choroby. Vždy treba zvážiť, čo poistiť a na akú sumu. Pre niektorých predstavuje riziková životná poistka úplnú zbytočnosť. Kedy napríklad? Ak sa povedzme poistí pre prípad smrti mladý človek bez rodiny. Keďže poistka má vyriešiť finančnú situáciu rodiny po smrti poisteného, poistka je v tomto prípade nezmysel, lebo nikoho nechráni. Rovnako ak seba či svoju rodinu finančne zabezpečujete pre prípad invalidity a Váš príjem pritom vôbec nezávisí od toho, či pracujete alebo nie (napríklad ak máte pasívny príjem, príjem z prenájmu nehnuteľností atď). Ak by aj došlo k najhoršiemu, Vaša finančná situácia zostane nezmenená, poistenie teda stráca význam.

K ďalším typom patria kapitálové a investičné životné poistky. Ich zmyslom je poistenie rizika a zároveň zhodnocovanie úspor. Pri kapitálovom ŽP časť klientových peňazí putuje na poistenie a časť na sporenie, pričom poisťovňa garantuje minimálnu výnosnosť vložených prostriedkov, takže s prostriedkami klienta sa musí nakladať opatrne. Plusom je teda garancia minimálneho zhodnotenia, mínusom je veľmi nízky úrok. Vyšší výnos možno dosiahnuť prostredníctvom investičného ŽP. Napriek tomu, že klient si môže sám vybrať fond, v ktorom bude poisťovňa zhodnocovať jeho peniaze, výnos v tomto prípade nie je zaručený, respektíve garantovaný. Klient tak môže veľa získať ale aj stratiť.

Poistnú sumu nepreháňajte ani nepodceňujte

Jednou z najčastejších chýb je nesprávne stanovenie poistnej sumy. Tá je pritom kľúčová pre stanovenie výšky poistného plnenia z daného rizika v prípade, že sa stane poistná udalosť. Používa sa ako základ pre výpočet poistného. Pokiaľ to s poistnou sumou „preženiete“, budete platiť zbytočne vysoké splátky. Pokiaľ ju podceníte, poistka nesplní svoj účel – v prípade nepriaznivej životnej situácie Vás neochráni a neposkytne Vašej rodine finančné zabezpečenie. Potom bude neskoro nadávať na poisťovňu…Vždy je potrebné myslieť na to, že poistná suma má zodpovedať skutočným potrebám klienta, jeho záväzkom a potrebe zabezpečenia rodiny a to najmä v prípade, ak je klient hlavným či dokonca jediným živiteľom rodiny. Preto si nájdite čas a zrátajte si všetky nesplatené úvery (najmä tie na vyššie sumy), vypočítajte, koľko peňazí budú deti potrebovať, dokým doštudujú a akú dieru v rozpočte vytvorí strata príjmu jedného z partnerov v dôsledku smrti. V závislosti od výšky Vašich záväzkov sa pravdepodobne dostanete k poriadne tučnej sume. Faktom zostáva, že veľa ľudí v snahe ušetriť na splátkach poistnú sumu podhodnotí, čo je základnou chybou.

Zaujímajte sa o poplatky

Vo vlastnom záujme by Vás mala zaujímať poplatková štruktúra. Najmä ak ste sa spolu s poistením rozhodli sporiť či investovať. Najmä „vďaka“ vysokým poplatkom (ktoré neraz zhltnú prvé dva až tri roky splátok) sú niektoré životné poistky pre klienta nerentabilné. Ľahko sa môže stať, že viac peňazí vložíte ako sa Vám vráti. Na trhu je množstvo vkladových a investičných produktov, ak by ste investovali samostatne, určite by ste ušetrili minimálne na poplatkoch.

Nenechajte zmluvu zapadať prachom

Pokiaľ sa bežného Slováka opýtate, či je poistený a na čo, väčšina respondentov by odpovedala kladne, no nevedela by odpovedať na základné otázky, kde a na čo má poistku uzatvorenú a na akú sumu…Mnohým stačí iba ilúzia poistenia a cítia sa bezpečne, že ak by náhodou niečo, postará sa poisťovňa… Zmluvu treba občas oprášiť, pozrieť sa na poistnú sumu – možno už vôbec nie je aktuálna. Možno Vám nejaké nové záväzky pribudli a možno niektoré ubudli. Minimálne treba počítať s infláciou, vďaka ktorej peniaze strácajú na hodnote. Z času na čas sa teda oplatí zmluvu oprášiť a prípadne aj aktualizovať. To však nie je vždy možné – niektoré najmä staršie zmluvy sú nastavené na presné schémy, do ktorých sa nedá zasahovať. Preto je vhodné sa na možnosť zmeny informovať ešte pred podpisom zmluvy. Život predsa prináša rôzne situácie a nemenné zmluvy to vôbec nereflektujú, na čo v konečnom dôsledku najviacej doplácajú klienti.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia