Žltý melón: kolektívne pôžičky medzi ľuďmi

Žltý melón: kolektívne pôžičky medzi ľuďmi

Ak si chce človek požičať, spravidla mu napadnú dve možnosti – bankový úver alebo pôžička z nebankovky. Existuje však aj tretia možnosť – prostredníctvom internetových aukčných serverov. Od roku 2012 máme aj jeden na Slovensku – portál poskytujúci kolektívne pôžičky Žltý melón, ktorý nájdete na adrese https://www.zltymelon.sk/

Nejedná sa o žiadnu prevratnú myšlienku a ani novinku – na rovnakom princípe už dlhšiu dobu fungujú podobné portály v zahraničí a treba povedať že veľmi úspešne, napríklad britská Zopa.com ktorá expanduje aj do USA alebo americký portál Prosper.com.

O čo vlastne ide?

zlty-melonPrincíp fungovania portálu Žltý melón je jednoduchý – nepožičiavate si od banky alebo nebankového subjektu, ale ľudia si požičiavajú vzájomne medzi sebou. Aukčný portál na svojej stránke zhromažďuje jednak investorov, ktorí majú peniaze navyše a potrebujú ich zhodnotiť za lepší úrok ako napríklad na sporiacom alebo termínovanom účte a na druhej strane sú ľudia, ktorí potrebujú požičať za nižší úrok, ako by dostali v banke alebo nebankovej spoločnosti.

Aby sme si situáciu vysvetlili na číslach, uvedieme krátky príklad. Ak má napríklad investor k dispozícii peniaze navyše a uloží si ich do banky, získa maximálne 2-3 % úrok. Na druhej strane ak si niekto chce z banky požičať, tak musí rátať s tým, že úrok bude 15 % a viac percent. Pri kreditných kartách to je aj 20 až 30 %, nehovoriac o ešte vyšších číslach pri pôžičkách z nebankoviek. Určite by bolo teda výhodnejšie pre obe strany požičať niekomu, kto peniaze potrebuje za úrok napríklad 8 % a ak Vám finančné prostriedky chýbajú tak si požičať za 10 % úrok. Ak sa obchod podarí a dlžník bude dlh riadne a včas splácať, tak to určite bude výhodný obchod pre obe strany. Jediný kto na tomto stratí je banka, čo nebude asi nikomu vadiť. Systém aukčných pôžičkových portálov tak úplne otvorene využíva veľké rozdiely medzi percentuálnymi sadzbami depozít a úverov v bankách.

Ako to funguje?

Systém funguje na základe aukcie pôžičiek. Záujemca o pôžičku si najskôr vyberie výšku úveru (Žltý melón momentálne sprostredkuje finančné prostriedky od 500 € do 5000 €) a vyplní formulár v ktorom treba vyplniť všetky povinné polia. Na základe odoslaných informácii úveroví analytici portálu vyhodnotia bonitu každého žiadateľa. Hodnotiaci proces je nastavený veľmi prísne z dôvodu ochrany vkladov investorov a je podobný hodnoteniu úverového rizika v banke. V prípade, že žiadateľ prejde prísnym hodnotením bonity, môže si založiť vlastnú aukciu na pôžičku v požadovanej výške. Potom si už len stačí počkať na ponuky investorov, ktorých je vďaka aukcii veľké množstvo. Jednotliví investori medzi sebou navzájom súperia a každý ponúka iné podmienky a inú výšku úroku. Vďaka väčšiemu množstvu ponúk si môže záujemca o úver vybrať ponuku s najnižším úrokom a najvýhodnejším podmienkami. Taktiež je možné požadovanú sumu „vyskladať“ z ponúk viacerých veriteľov. V prípade, že mu žiadna z ponúk nevyhovuje, nemusí prijať ani jednu z ponúk.

Investori majú na druhej strane možnosť poslať ponuku niekoľkým žiadateľom a tak riziko diverzifikujú medzi viacerých dlžníkov. Je len na rozhodnutí investora, komu a za akých podmienok požičia. Môže si vybrať menej bonitného zákazníka, za ktorého získa vyšší úrok, ale na druhej strane znáša väčšie riziko, že dlžník svoj dlh neuhradí. Alebo si môže vybrať klienta s vynikajúcou bonitou, kde je ale zhodnotenie investície nižšie. Investor nemusí dokonca požičať celú požadovanú sumu, ale len jej časť. Na aukcii obe strany – aj investor, aj záujemca o pôžičku vystupujú pod prezývkami, čím sa zaručuje ochrana osobných údajov a anonymita žiadateľa.

V prípade, že dôjde k uzatvoreniu dohody medzi dlžníkom a veriteľom, do hry vstupuje portál poskytujúci kolektívne pôžičky, teda Žltý melón, ktorý pripraví Zmluvu o pôžičke. Po podpise zmluvy vedie záznamy o jednotlivých splátkach, inkasuje platby za oneskorenie so splátkou, skrátka vedie celú administratívnu agendu súvisiacu s poskytnutím a správou úverového účtu. Za tieto služby si Žltý melón účtuje poplatok vo výške 4,5 % z objemu poskytnutej sumy, ktorú uhradí dlžník (minimálny poplatok je 30 €) Investor je zase povinný platiť portálu Žltý Melón každý mesiac poplatok za správu investície, ktorý je 1 % z výšky uhradenej mesačnej splátky pôžičky. Žltý melón si účtuje tieto poplatky len v prípade, že dôjde k uzatvoreniu dohody medzi veriteľom a dlžníkom a k podpisu zmluvy, inak je využívanie portálu bezplatné.

Oplatí sa?

Kolektívne požičiavanie môže byť výhodným obchodom pre obe strany – ako pre investora tak aj pre dlžníka, ale iba pod podmienkou, že dlžník si bude svoje záväzky splácať tak ako bolo dohodnuté v zmluve.

Väčšie riziko nesú investori

Čo sa týka znášania rizika, samozrejme je celá ťarcha na pleciach investorov. Žltý melón síce tvrdí, že všetci žiadatelia prechádzajú prísnym skóringom, to samotné však nie je zárukou, že dlžník bude požičané peniaze riadne splácať. Z tohto dôvodu aj samotný prevádzkovateľ portálu, odporúča riziko nesplácania diverzifikovať medzi viacerých dlžníkov. Teda nepožičať jednému 500 €, ale túto sumu rozložiť medzi 10 dlžníkov. Aj z doterajších uzatvorených aukcií vyplýva, že investori sú v priemere ochotní požičať 50 €, čo zvyšuje bezpečnosť investície.

Žltý melón predstavuje pre investorov zaujímavú alternatívu ako zhodnotiť svoje finančné prostriedky. Aktuálny priemerný investičný výnos je 13,56 %, čo je pomerne slušná hodnota.

Vzhľadom na to, že investori dosahujú pomerne vysoké výnosy, pre dlžníkov nie je pôžička zo Žltého melóna až taká výhodná v porovnaní s bankovým úverom – priemerný úrok na ŽM je 13,07 % čo je zanedbateľný rozdiel oproti priemerným sadzbám spotrebiteľských úverov v bankách (aktuálne 13,98 %). Na druhej strane stále však existuje nádej, že úver cez ŽM získate výhodnejšie ako v banke – najlacnejšia doteraz poskytnutá pôžička bola iba za 4,60 % ročne.

Na slovenskom trhu je Žltý Melón určite príjemným spestrením a lákavou možnosťou, ako si požičať peniaze výhodnejšie za transparentných podmienok a fixné mesačné splátky.

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia