Zmenu trvalého pobytu nezabudnite nahlásiť. Nesplnenie povinnosti môže vyjsť draho

Zmenu trvalého pobytu nezabudnite nahlásiť. Nesplnenie povinnosti môže vyjsť draho

Konečne sa Vám to podarilo: po dlhých peripetiách s vybavením hypotéky sa konečne sťahujete do vlastného. Vybalením krabíc a kolaudačnou párty sa však povinnosti nekončia. Čaká Vás ďalšie behanie po úradoch súvisiace so zmenou trvalého pobytu a s vybavovaním nových dokladov. Zákonné povinnosti a lehoty sa neoplatí ignorovať, pokiaľ nechcete riskovať mastné pokuty. Ako postupovať? Ktorý úrad navštíviť ako prvý? Finanza.sk ponúka stručný návod, aby ste nezabudli na žiaden úrad a aby ste zbytočne nestrácali čas tam, kde sa dá zmena trvalého pobytu nahlásiť aj telefonicky.

Zastávka číslo jeden: mestský alebo obecný úrad

Zmena trvalého pobytu sa oznamuje ohlasovni podľa miesta nového pobytu – teda na príslušnom miestnom či obecnom úrade, v Bratislave a Košiciach sa príslušnom miestnom úrade mestskej časti podľa adresy nového trvalého pobytu.

Ohlasuje sa nová adresa, začiatok a skončenie pobytu – nahlásenie týchto skutočností nie je spoplatnené. V predchádzajúcom mieste trvalého bydliska sa netreba odhlasovať (tkz. odhlasovací ako aj prihlasovací lístok sa vybavuje na ohlasovni v mieste nového pobytu).

Aby ste sa vyhli opakovaným návštevám miestneho úradu, nezabudnite si so sebou vziať aj nasledovné doklady, ktoré sa požadujú pri zmene trvalého pobytu:

  • občiansky preukaz
  • ak sa nahlasuje dieťa do 15 rokov, vyžaduje sa aj rodný list a prítomnosť zákonného zástupcu
  • v prípade, že sa sťahujete do vlastnej nehnuteľnosti originál listu vlastníctva z katastrálneho úradu (nie starší ako 3 mesiace)
  • v prípade, že sa sťahujete do nehnuteľnosti, ktorá nie je vo Vašom vlastníctve: písomný súhlas vlastníka / vlastníkov s prihlásením sa na trvalý pobyt, s osvedčenými podpismi, ak sa jedná o nájom, treba si so sebou doniesť aj nájomnú zmluvu
  • ak sa vraciate z cudziny: pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve (nesmie byť staršie ako 6 mesiacov)

rodinny domPokiaľ sa zmena adresy týka celej rodiny, na úrad sa nemusia vybrať všetci, celkom postačí, ak úradné záležitosti osobne vybaví jeden, no musí mať so sebou doklady všetkých členov rodiny.

Až po zaevidovaní nového miesta trvalého pobytu môžete začať vybavovať doklady. Veľa ľudí však spraví chybu a najskôr zájde na „políciu“ ktorá však požaduje potvrdenie o zmene trvalého pobytu, ktoré vydáva príslušný mestský alebo obecný úrad podľa novej adresy. Na potvrdenie nie je potrebné čakať, vydajú ho na počkanie.

Ďalšie kroky by mali viesť na políciu

Zmena trvalého bydliska vyžaduje aj zmenu dokladov. V prvom rade treba požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu – máte na to 30 dní od zmeny adresy trvalého bydliska. Žiadosť podávate na príslušnom okresnom riaditeľstve Policajného zboru, nezabudnite si so sebou doniesť starý OP a spomínané potvrdenie o novom trvalom pobyte z mestského/obecného úradu. Za podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov sa platí poplatok 4,50 €. Nezabudnite, že občiansky preukaz musíte vybaviť osobne.

Pokiaľ ste majiteľom auta, „jedným vrzom“ si na polícii vybavte prehlásenie vozidla v evidencii (máte na to 15 dní, poplatok je 4,50 €). V prípade, že ste sa presťahovali do iného okresu, budete potrebovať aj nové evidenčné čísla, čo Vás vyjde na 16,50 €. Za nesplnenie tejto povinnosti Vám môže byť udelená pokuta vo výške až 100 €.

Aspoň že netreba vybavovať nový vodičský preukaz, ani pas, nakoľko na týchto údajoch sa nezaznamenáva adresa trvalého pobytu.

Zdravotná poisťovňa

Dôležité zmeny, medzi ktoré patrí aj zmena trvalého pobytu, treba automaticky nahlásiť aj zdravotnej poisťovni. Termín je však šibeničný: máte na to iba 8 dní. Pokiaľ by ste na svoju zákonnú povinnosť pozabudli, hrozí Vám mastná pokuta až 331 €. Našťastie, Vašu zdravotnú poisťovňu môžete informovať aj telefonicky alebo emailom, nie je potrebná osobná návšteva. Za vydanie novej kartičky ZP (ktorá bude zaslaná na novú adresu) sa neplatí žiaden poplatok.

Sociálna poisťovňa / zamestnávateľ

Pokiaľ ste zamestnanec, oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni má Váš zamestnávateľ, ktorému musíte čo najskôr ohlásiť zmenu trvalého pobytu. Zamestnávateľ má potom 8 dní, aby o tejto skutočnosti upovedomil Soc. poisťovňu.

Oznamovacej poisťovni voči soc. poisťovni sa však nevyhnú podnikatelia, SZČO, dobrovoľne poistené osoby, ženy na materskej dovolenke a osoby poberajúce dávky soc. poistenia (lehota je 8 dní, osobne alebo písomne).

Banky a poisťovne

Zmenu nezabudnite oznámiť Vašej banke, poisťovni či správcovskej spoločnosti. Každá môže mať iné lehoty, no spoločné majú jedno: na zápis zmeny budete potrebovať nový občiansky preukaz.

Podnikatelia budú mať starostí navyše

Na odbore živnostenského podnikania je zmenu potrebné nahlásiť do 15 dní. Pozor, tu hrozia najvyššie sankcie za prešvihnutie zákonnej lehoty – až 663 €. Za 66 € treba nahlásiť zmenu aj na ORSR (pri elektronickom podaní Vás to vyjde „len“ na 33 €).

Mobilný operátor, internet a iné

Pokiaľ využívate služby rôznych spoločností a chcete, aby ste faktúry, oznámenia a zásielky dostávali na novú adresu, nezabudnite všetkých informovať, spravidla stačí ak zavoláte na info linku danej spoločnosti a nahlásite novú adresu.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia