Zmrazením životného minima budú dostávať tisícky poberateľov sociálnych dávok toľko, čo doteraz

Zmrazením životného minima budú dostávať tisícky poberateľov sociálnych dávok toľko, čo doteraz

Blíži sa 1. júl, čo je dátum, kedy sa pravidelne aktualizuje výška životného minima na nasledovný rok. Tohtoročný termín však bude výnimočný – prvý krát v histórii samostatného Slovenska sa pomyselná hranica chudoby zvyšovať nebude, ale všetko zostane po starom. V platnosti teda s najväčšou pravdepodobnosťou zostane aktuálna suma ŽM 198,09 € mesačne, ktorá platí pre jednu plnoletú fyzickú osobu, druhá spoločne posudzovaná osoba bude poberať 138,19 € a nezaopatrenému dieťaťa alebo zaopatrenému neplnoletému dieťaťu bude naďalej patriť dávka 90,42 € mesačne.

Viaceré sociálne dávky na nezmenenej úrovni

Od výšky životného minima závisia mnohé sociálne dávky, takže vzhľadom k tomu, že k žiadnej zmene ŽM nedôjde, na rovnakej úrovni zostávajú „rodičovské dávky“, najmä rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa a náhradné výživné. Peniaze navyše neuvidia ani zdravotne postihnutí, poberajúci príspevky na kompenzáciu (príspevok na osobného asistenta, na prepravu, na opatrovanie, na zvýšené výdavky…).

Bez zmeny zostávajú aj niektoré dávky poskytované na základe zákona o službách zamestnanosti, teda napríklad daňový bonus a daňové úľavy.

Poberatelia vyššie uvedených dávok asi správu o nezvyšovaní životného minima neprivítajú s otvorenou náručou a nepochybne sa nájdu takí, ktorí si aj poriadne zašomrú. Veď často krát sú na ne odkázaní ľudia, ktorí v ruke nielenže obracajú každé euro, ale každý cent.

Ktovie – možno by šomrať prestali, ak by vedeli, že ich finančná situácia mohla dopadnúť oveľa horšie – teda znižovaním dávok.

Reálne totižto mohlo dôjsť k poklesu sumy ŽM, za čo môže súčasný spôsob valorizácie životného minima. Zamiešať karty mohol predovšetkým negatívny vývoj rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností.

Rezort práce sa však rozhodol za každú cenu zabrániť znižovaniu sumy ŽM, a tak pred pár týždňami navrhol, aby sa úroveň ŽM v prípade poklesu spotrebiteľských cien (deflácie) neznižovala, ale ostala na rovnakej úrovni. Dnes bol tento návrh pretavený do novely zákona o životnom minime definitívne odklepnutý. Podľa novely sa doteraz platný valorizačný mechanizmus na stanovenie sumy životného minima nebude uplatňovať v prípade, že koeficient, ktorým sa prepočítava suma ŽM (teda koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Vždy sa počíta z týchto dvoch s nižším koeficientom) bude nižší alebo rovný jednej. V takom prípade zostane suma ŽM rovnaká.

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia