Zníženie splátok hypotéky pri narodení dieťaťa spravidla nie je finančne výhodné

Zníženie splátok hypotéky pri narodení dieťaťa spravidla nie je finančne výhodné

Hypotéka je záväzok na významnú časť produktívneho života človeka. Keď sa podpisuje zmluva, máloktorý mladý pár myslí na výpadok jedného z príjmov v dôsledku starostlivosti o dieťa po jeho narodení. Pokiaľ boli splátky nastavené vysoko, rodičovská dovolenka môže spôsobiť platobnú neschopnosť, najmä vtedy, ak príjem zárobkovo činného partnera nestačí na bežné výdavky domácnosti a splátku hypotéky. Ak ste sa v tejto situácii našli, prípadne Vám po splátke úveru neostáva veľa peňazí nazvyš a chceli by ste „voľnejšie dýchať“, istotne Vám padne vhod možnosť odľahčiť splátku hypotéky. Táto možnosť tu je síce už roky, týkala sa však len ľudí splácajúcich hypotéku pre mladých. Od 1.1.2015 si však môže splátky znížiť každý, kto splní vekovú podmienku a komu sa narodí dieťa.

Aké sú podmienky?

Podľa aktuálneho znenia zákona o bankách platného od 1.januára 2015, si môže znížiť splátky hypotéky každý, komu sa narodí dieťa a kto v čase podania žiadosti o úver dovŕšil vek 18 rokov a neprekročil 35 rokov. Čo sa týka vekovej hranice, nerozhoduje teda vek v čase narodenia dieťaťa, ale v dobe, keď sa podpisovala zmluva o úvere. V prípade dvoch dlžníkov musia vekovú hranicu v čase podania žiadosti o úver splniť obaja, iba tak im bude umožnené zníženie splátok. Žiadosť je potrebné banke oznámiť písomne, najneskôr do troch mesiacov od narodenia dieťaťa, pričom k žiadosti treba priložiť rodný list dieťaťa.

V príspevku bola doteraz reč o znížení splátok hypotéky. Dlžník, respektíve dlžníci, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky si môžu splátky úveru znížiť jedným z dvoch spôsobov:

  • odložením splátok istiny úveru po dobu 24 mesiacov
  • znížením splátky úveru na polovicu po dobu 24 mesiacov

Odklad splátok istiny

novorodenec a rukachVyužitím tejto možnosti dlžník platí banke počas odkladu len úroky, splátky istiny sa odložia.

V závislosti od toho, koľko rokov zostáva do splatnosti, sa môže splátka viac alebo menej výrazne znížiť. Počas prvých rokov splácania tvoria úroky významnú časť celej splátky, postupne sa podiel splácaných úrokov na splátke znižuje v prospech splátky istiny. Nevýhodou odkladu splátok istiny je skutočnosť, že výška dlžnej sumy neklesá, nakoľko sa splácajú len úroky.

Ak bola hypotéka poskytnutá vo výške 50 000 €, s úrokom 2,90 % a so splatnosťou 20 rokov, so splátkou 275 €, po podaní žiadosti o odklad splátok istiny môže len na úroky odchádzať viac ako stovka mesačne – ak by bol Vášmu rodinnému rozpočtu odkladom splátky istiny síce uľavíte, no na druhej strane počas odkladu dlh neznížite. Celková cena úveru sa navýši a zostatok hypotéky po odklade bude vyšší ako keby ste zákonnú možnosť nevyužili.

Zníženie splátok úveru na polovicu

V tomto prípade dochádza k skresaniu pôvodnej splátky na polovicu, pričom znížená splátka zahŕňa časť zníženej istiny a časť úrokov. Výhodou je, že dlžná suma sa znižuje, aj keď pomalšie oproti pôvodnému splátkovému kalendáru. Vo všeobecnosti je táto možnosť v porovnaní s odkladom splátky istiny finančne výhodnejšia na celkovom preplatení úveru.

V každom prípade počítajte s tým, že zostatok hypotéky si Vás počká v predraženejšej verzii, ako keby ste zníženie splátok nevyužili. Predtým, než sa rozhodnete pre zníženie splátok, nechajte si vo Vašej hypotekárnej banke prepočítať, o koľko by sa úver predražil pri využití jednej aj druhej možnosti a na základe konkrétnych čísel spravte rozhodnutie, či do zníženia splátok ísť (a v akej forme) či neísť.

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia